03. 10. 2017

Nabídka pracovního místa

Za kolegyni  - učitelku druhého stupně hledáme dlouhodobou náhradu. Její úvazek j ...více
28. 09. 2017

NABÍDKA sportovních kurzů

LVK-I. – TELNICE (příměstský kurz: zimní pobyt v horách s lyžařským výcvikem ...více
01. 09. 2017

Změna školního informačního systému

Vzhledem k nespokojenosti rodičů i učitelů s uživatelskými vlastnostmi informačního sy ...více
01. 09. 2017

Ukončení práce se starým inf. systémem

Starý školní informační systém "DM software" (elektronické žákovské knížky) není již p ...více
09. 10. 2017

Žáci ZŠ Ústí nad Labem Vojnovičova v Chemnitz

A opět další úspěšný česko-německý projekt za námi!

Ve dnech 2. – 6. 10. 2017 se vybraní žáci z šestých, sedmých a osmých tříd ZŠ Vojnovičova z Ústí nad Labem zúčastnili v pořadí již třetího výtvarného mezinárodního workshopu s naší partnerskou školou Montessori - Schule Chemnitz.
Projekt zahájil a představil pan Gerald Richter, působící jako architekt v Chemnitz. Zároveň založil s přáteli v roce 2011 občanské sdružení Aktion ©, které se zasazuje o Chemnitzský Den míru (Chemnitzer Friedenstag) a aktivity zaměřené na uprchlíky. V uměleckém projektu škol v Chemnitz nechal G. Richter vytvářet dětmi a mladými lidmi plakáty a bannery, které budou v době Chemnitzského Dne míru pověšeny v centru města. Od roku 2011 bylo vytvořeno více než 1000 metrů plakátů. 

O těchto uskutečněných projektech, na nichž se podílela i ZŠ Ústí nad Labem Vojnovičova jako jediná ze zahraničí, informovala obyvatele nejen našeho města výstava v Informačním centru Ústí nad Labem, kterou jsme v červnu 2017 ve spojení s Montessori-Schule uspořádali.

Tento projekt probíhal stejně jako minulý rok ve dvou liniích: malba na sedmimetrové bannery a práce se dřevem.
Žáci začali s chutí pracovat. Témata byla volná (děti je vymýšlely a zpracovávaly samy) a týkala se mezilidských vztahů, tolerance, války a míru, svobody a útlaku, rovnoprávnosti mezi lidmi, útěku z válečných zón apod.

Výsledky společné práce žáků obou škol budou stejně jako u předchozího projektu prezentovány dne 5. 3. 2018 na oslavách města Chemnitz (Friedenstag) na radnici a na náměstí.

„Všichni jsme se společně shodli na tom, že naše hostitelské rodiny byly velmi milé a vždy nám ve všem vyšly vstříc.“ Říkaly děti, které se projektu zúčastnily: „S dětmi v rodinách jsme hráli různé hry, prohlédly si město a navštívily aquapark, podívali jsme se do muzea nebo si byli zahrát bowling. Jejich jídlo nám velice chutnalo a vždy jsme si mohli vybrat. Bavili jsme se anglicky a zkoušeli to i trochu německy. Ve škole během malování jsme měli možnost zahrát si s německými kamarády fotbálek a billiard. Velice nás to bavilo. Tento výtvarný workshop nám přinesl spoustu nových zážitků, kamarádů a naučili jsme se spoustu věcí. Jsme rádi, že jsme tu mohli být a moc bychom si přáli přijet znovu příští rok.“

Všem se společný projekt velice líbil a již brzy se opět setkáme s našimi německými kamarády z Chemnitz, abychom společně s některými z nich strávili krásné předvánoční dny, tento rok u nás na naší škole.

O tomto uskutečněném workshopu se objevila reportáž v regionální televizi:

http://download.chemnitz-fernsehen.de/index.php?user=Aktionc

Fotogalerie z akce zde:

Chemnitz - Montessori - Schule 2017 - výtvarný workshop

Zpracovala: Mgr. Gabriela Vrkočová


archív akcí školy

Těšíte se na letošní lyžařský kurz?


Ne
168
Ano
216

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
kucerova@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova