19. 06. 2019

Nabídka pracovního místa

Přijmeme pracovní sílu na pomocné práce v kuchyni. Pracovní doba je od 11:00 – do ...více
03. 04. 2019

Schůzka třídních důvěrníků

Schůzka důvěrníků proběhla 8.4. Termín následující schůzky bude upřesněn před příštími ...více
07. 11. 2018

Schůzky rodičů: obecné informace

Plánované třídní schůzky: 24. 9.2018 19. 11.2018 15. 4.2019 Pokud není ...více
06. 11. 2018

Obecné informace ke sběru papíru

Základní informace k organizaci sběru papíru pro tento školní rok zde. ...více
28. 05. 2019

Ocenění – Škola udržitelného rozvoje

Díky environmentálním aktivitám naší školy jako je třídění odpadů – sklo, papír, drobný elektroodpad a další komodity, zapojení do programu Recyklohraní aneb ukliďme si svět, Tonda obal a další environmentální aktivity, péče o zeleň v okolí školy, pobyty v přírodě směřující k budování kladného vztahu k životnímu prostředí a udržitelného rozvoje, práce s recyklovatelným materiálem a jeho opětovným využitím, každoroční účast v programu prevence sociálně patologických jevů, badatelské aktivity v rámci výuky i při mimoškolních aktivitách, Mistři kolegiální podpory – projekt v rámci EVVO, dále pravidelné a aktivní zařazování environmentální problematiky do běžné výuky či do projektových dnů školy jsme obdrželi titul ŠKOL UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Ústeckého kraje – 2. stupně, který je druhým nejvyšším stupněm ocenění programu a je udělován pod záštitou Ústecké kraje, zastoupeného hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem, ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy, zastoupeným jeho předsedkyní Doc. PaedDr. RNDr. Miladou Švecovou, CSc. Titul nám byl propůjčen na léta 2019 – 2021.

Mgr. Jaroslava Arnoštová, koordinátor EVVO


archív akcí školy

Líbí se vám ranní rozhlasové vysílání?


Ano
2836
Ne
1236

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
kucerova@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova