30. 03. 2020

Zrušení ozdravných pobytů a vodáckého kurzu

Vzhledem k současné situaci se ruší ozdravné pobyty a vodácký kurz. Dle MŠMT ...více
10. 02. 2020

Bakaláři pro všechny žáky

Od 1. 2. 2020 plně využíváme systém Bakalářů pro veškerou agendu školy, a to i pro tří ...více
31. 08. 2019

Jmenování ředitelky školy

S platností k 1. 2. 2020 byla jmenována nová ředitelka školy Mgr. Bc. Marta Maděrová. ...více
31. 08. 2019

Schůzky rodičů: obecné informace

Plánované třídní schůzky: 23. 9. 2019 18. 11. 2019 20. 4. 2020 se třídní s ...více
04. 05. 2020

Informace pro žáky 1. stupně a jejich zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci, milé žákyně, milí žáci, od pondělí 25. 5. 2020 bude žákům 1. stupně umožněno prezenční vzdělávání. Vedení se bude snažit minimalizovat případné ohrožení zdraví všech účastníků vzdělávání.

Po prostudování pokynů MŠMT a pravidel, kterými je třeba se řídit, bude tato situace náročná pro nás všechny, proto se správně rozhodněte pro osobní přítomnost Vašeho dítěte ve škole. viz pokyny

Je třeba zvážit, zda Vy či Vaše dítě popřípadě další osoby s kterými sdílíte společnou domácnost, nepatří do rizikové skupiny. viz dokument

DŮLEŽITÉ

Všichni žáci odevzdají čestné prohlášení o svém zdravotním stavu a o zdravotním stavu svých rodinných příslušníků – viz dokument

Každou změnu ve zdravotní způsobilosti svého dítěte hlaste vedení školy.

Pro zjištění zájmu Vám bude na email doručena anketa, kterou prosím vyplňte do 11. 5. 2020.

Důležitá pravidla:

 Cesta  do školy

  • Zakrytí úst i nosu rouškou.
  • Dodržovat vzdálenost 2 m, vyjma rodinných příslušníků.

Situace před školou

  • Před školou je nutné dodržovat pokyny personálu školy tak, abychom zamezili shromáždění většího množství žáků.

Ve škole

  • Každý žák bude mít ve škole s sebou minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky.
  • Žák je povinen dodržovat stanovená pravidla, při opakovaném nedodržení a upozornění zákonných zástupců bude z této výuky vyřazen.
  • Desinfekce rukou před vstupem třídy, po každé vyučovací hodině, po toaletě, před obědem, po obědě.


archív akcí školy

Líbí se vám ranní rozhlasové vysílání?


Ano
4508
Ne
3821

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
klub@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova