30. 03. 2020

Zrušení ozdravných pobytů a vodáckého kurzu

Vzhledem k současné situaci se ruší ozdravné pobyty a vodácký kurz. Dle MŠMT ...více
10. 02. 2020

Bakaláři pro všechny žáky

Od 1. 2. 2020 plně využíváme systém Bakalářů pro veškerou agendu školy, a to i pro tří ...více
31. 08. 2019

Jmenování ředitelky školy

S platností k 1. 2. 2020 byla jmenována nová ředitelka školy Mgr. Bc. Marta Maděrová. ...více
31. 08. 2019

Schůzky rodičů: obecné informace

Plánované třídní schůzky: 23. 9. 2019 18. 11. 2019 20. 4. 2020 se třídní s ...více
04. 05. 2020

Informace pro žáky 9. ročníků a jejich zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci, milé žákyně, milí žáci, od pondělí 11. 5. 2020 bude žákům 9. ročníků umožněno prezenční vzdělávání. Vedení školy připravuje vše tak, abyste byli v bezpečí a abyste se mohli připravit na přijímací zkoušky.

Pro zjištění zájmu Vám bude na email doručena anketa, kterou prosím vyplňte do 6. 5. 2020. 

Podle pokynů MŠMT se musíte řídit následujícími pravidly, abychom minimalizovali případné ohrožení zdraví Vás žáků, Vašich rodinných příslušníků i zaměstnanců školy. viz dokument

Důležitá pravidla:

Cesta  do školy

  • Zakrytí úst i nosu rouškou.
  • Dodržovat vzdálenost 2 m, vyjma rodinných příslušníků.

Situace před školou

  • Před školou je nutné dodržovat pokyny personálu školy tak, abychom zamezili shromáždění většího množství žáků.

Ve škole

  • Každý žák bude mít ve škole s sebou minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky.
  • Žák je povinen dodržovat stanovená pravidla, při opakovaném nedodržení a upozornění zákonných zástupců bude z této výuky vyřazen.

DŮLEŽITÉ

Všichni žáci odevzdají čestné prohlášení o svém zdravotním stavu a o zdravotním stavu svých rodinných příslušníků – viz dokument


archív akcí školy

Líbí se vám ranní rozhlasové vysílání?


Ano
4508
Ne
3821

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
klub@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova