04. 11. 2020

Pomoc dětem - přístup k online výuce

Znesnáze,  Česko.Digital  a podobné organizace připravily pro děti ...více
20. 10. 2020

Poradenství a psychologická pomoc

Poradenství i psychologickou pomoc nabízí Národní pedagogický institut Týká se vás ...více
13. 10. 2020

Rozvrhy-distanční výuka

Vážení zákonní zástupci, z rozhodnutí vlády ČR jsou všechny základní školy v obdob ...více
06. 10. 2020

Tvoříme nové webové stránky

V současné době pracujeme na zcela nové podobě školních webových stránek. Děkujeme za ...více
12. 11. 2020

Organizace vzdělávání od 18. 11. 2020 pro děti z přípravné třídy a žáky 1. a 2. tříd.

Vážení zákonní zástupci,

z důvodu zajištění požadavků MŠMT k zahájení prezenční výuky v přípravné třídě a v 1. a 2. třídách je nutné změnit organizaci vzdělávání takto:

Škola:

Třída 1. A (v 7:40 hod.) a třída 2. A (v 7:50 hod.) přijdou hlavním vchodem.

Třída 1. B (v 7:40 hod.) a třída 2. B (v 7:50 hod.) přijdou vchodem do hlavní budovy z druhé strany (od jídelny).

Každá třída bude mít samostatnou šatnu, která bude označena.

V přípravné třídě a 1. C bude výuka realizována v jejich třídách v běžném časovém režimu – vstup bude možný už v 7:40 hod.

Třída 2. C – výuka bude probíhat ve třídě 3. C – třetí vchod budovy ze Školní ulice, prostřední vchod je z technických důvodů uzavřen.

Školní družina:

Výchovná činnost bude realizována v kmenových třídách. Je nutné si děti vyzvedávat ne v družině, ale v těchto třídách.

Ranní družina (od 6:00 do 7:45 hod.) bude otevřena dle Vašeho zájmu. Prosím, sdělte nám nejpozději do 16. 11. 2020 do 8:00 hod., zda máte o ni zájem a jaký bude předpokládaný čas příchodu dítěte. Dále Vás žádáme o sdělení předpokládaného odchodu z odpolední družiny. Požadované informace, prosím, zašlete emailem vedoucí vychovatelce Jitce Melichové: melichovaj@zsvojnovicova.cz.

Děkujeme

Školní stravování: Pro žáky realizující distanční výuku nebude z technických důvodů oběd zajišťován. Obědy pro děti přípravné třídy a žáky 1. a 2. tříd jsou objednány, pokud nebudete mít o oběd zájem, máte možnost si jej odhlásit na www.strava.cz nejdéle do 17. 11. 2020 do 10:00 hodin.

UPOZORNĚNÍROUŠKA JE NUTNÁ PO CELOU DOBU POBYTU VE ŠKOLE. Prosím, dejte dětem raději 2 roušky.

Zde je odkaz na podrobnější informace z MŠMT, které upravují organizaci provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020.


archív akcí školy

Líbí se vám ranní rozhlasové vysílání?


Ano
5389
Ne
4224

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
klub@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova