30. 03. 2020

Zrušení ozdravných pobytů a vodáckého kurzu

Vzhledem k současné situaci se ruší ozdravné pobyty a vodácký kurz. Dle MŠMT ...více
10. 02. 2020

Bakaláři pro všechny žáky

Od 1. 2. 2020 plně využíváme systém Bakalářů pro veškerou agendu školy, a to i pro tří ...více
31. 08. 2019

Jmenování ředitelky školy

S platností k 1. 2. 2020 byla jmenována nová ředitelka školy Mgr. Bc. Marta Maděrová. ...více
31. 08. 2019

Schůzky rodičů: obecné informace

Plánované třídní schůzky: 23. 9. 2019 18. 11. 2019 20. 4. 2020 se třídní s ...více

Vážení uživatelé školní jídelny, občas se stává, že není při výdeji obědů k dispozici oběd č. 2, přestože jste si ho objednali. Je to dáno tím, že oběd č. 2 se dodává pouze jen při 50 objednaných porcí. Děkujeme za pochopení. 

Od ledna 2020 dochází ve školní jídelně ke změně v systému objednávání obědů. Jak si jídlo vybírat z nabídky?

 Manuál k objednávce obědů

  1. Oběd č. 2 je nutné objednat týden dopředu.
  1. Pokud se oběd č. 2 nebude daný týden vařit z důvodů malého počtu objednávek, lze na  stránkách www.strava.cz nalézt informaci, že se oběd č. 2 nevaří.
  1. Automaticky je oběd přeobjednán na oběd č. 1. Pokud oběd č. 1 nechcete, lze jej den předem do 10:00 zrušit.
  1. V případě, když v týdnu máte oběd č. 2 objednán a nemůžete si jej vyzvednout, je nutné jej zrušit pouze přes vedoucí  školní jídelny-výdejny / tel. 733 125 723, popř. přes ekonomku / tel. 607 980 505

Obecné informace

Informace k aktuálnímu měsíci zde

Pokyny pro platbu

číslo účtu: 3783580227/0100

variabilní symbol: evidenční číslo přiřazené školní výdejnou

specifický symbol: 7

možnosti platby: inkaso, bankovní příkaz, hotovost

Všechny platby musí být provedeny do 26. dne předchozího měsíce.

Přeplatky – stravování

Vzniklé přeplatky stravného jsou převáděny do následujícího školního roku.

V případě odhlášení strávníka ze školního stravování je přeplatek zaslán na bankovní účet nebo vyplacen v hotovosti v kanceláři školní výdejny.

Při ztrátě či zapomenutí čipu nebo karty

Při ztrátě či zapomenutí čipu nebo karty je nutné toto nahlásit ve školní výdejně.

Způsob objednávání

Rodiče, kteří zaregistrovali své dítě si po uskutečnění platby mohou měnit nebo odhlašovat obědy na adrese www.strava.cz — číslo zařízení 2077.

Odhlašování

V případě odhlášení obědů se peníze nevrací, ale automaticky se převádí do dalšího měsíce. Odebrat oběd má právo každý strávník. Obědy se konzumují ve školní výdejně s výjimkou prvního dne neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (pokud jste nestihli oběd odhlásit) – možnost odebrat oběd do jídlonosiče. Další dny nepřítomnosti je nutné odhlásit elektronicky, telefonicky nebo osobně v sekretariátu či na terminálu u školní výdejny. Telefon jídelna – 733 125 723, 475 669 149.

Při ztrátě nebo zapomenutí čipu nebo karty bude oběd bude vydán v době od 13, 35 do 13,45 hodin.

V případě zájmu nabízí vedoucí školní vývařovny ZŠ Pod Vodojemem ochutnávku jídel pro rodiče.

Líbí se vám ranní rozhlasové vysílání?


Ano
4606
Ne
3905

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
klub@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova