04. 02. 2021

Podpora pro přípravu k přijímacím zkouškám

Jako součást rezortní podpory pro přípravu žáků na přijímací zkoušky do maturitních ob ...více
04. 01. 2021

Aktuální informace k obědům

Sledujte, prosím, aktuální změny nabídek oběda v systému na stránce www.strava.cz, čís ...více
30. 12. 2020

Distanční výuka od 1. 2. trvá - rozvrhy zde

Vážení zákonní zástupci, od 1. 2. 2021 je pro prezenční a distanční výuku platný p ...více
04. 11. 2020

Pomoc dětem - přístup k online výuce

Znesnáze,  Česko.Digital  a podobné organizace připravily pro děti ...více

Vážení uživatelé školní jídelny, občas se stává, že není při výdeji obědů k dispozici oběd č. 2, přestože jste si ho objednali. Je to dáno tím, že oběd č. 2 se dodává pouze jen při 50 objednaných porcí. Děkujeme za pochopení. 

Od ledna 2020 dochází ve školní jídelně ke změně v systému objednávání obědů. Jak si jídlo vybírat z nabídky?

 Manuál k objednávce obědů

  1. Oběd č. 2 je nutné objednat týden dopředu.
  1. Pokud se oběd č. 2 nebude daný týden vařit z důvodů malého počtu objednávek, lze na  stránkách www.strava.cz nalézt informaci, že se oběd č. 2 nevaří.
  1. Automaticky je oběd přeobjednán na oběd č. 1. Pokud oběd č. 1 nechcete, lze jej den předem do 10:00 zrušit.
  1. V případě, když v týdnu máte oběd č. 2 objednán a nemůžete si jej vyzvednout, je nutné jej zrušit pouze přes vedoucí  školní jídelny-výdejny / tel. 733 125 723, popř. přes ekonomku / tel. 607 980 505

Obecné informace

Informace k aktuálnímu měsíci zde

Pokyny pro platbu

číslo účtu: 3783580227/0100

variabilní symbol: evidenční číslo přiřazené školní výdejnou

specifický symbol: 7

možnosti platby: inkaso, bankovní příkaz, hotovost

Všechny platby musí být provedeny do 26. dne předchozího měsíce.

Přeplatky – stravování

Vzniklé přeplatky stravného jsou převáděny do následujícího školního roku.

V případě odhlášení strávníka ze školního stravování je přeplatek zaslán na bankovní účet nebo vyplacen v hotovosti v kanceláři školní výdejny.

Při ztrátě či zapomenutí čipu nebo karty

Při ztrátě či zapomenutí čipu nebo karty je nutné toto nahlásit ve školní výdejně.

Způsob objednávání

Rodiče, kteří zaregistrovali své dítě si po uskutečnění platby mohou měnit nebo odhlašovat obědy na adrese www.strava.cz — číslo zařízení 2077.

Odhlašování

V případě odhlášení obědů se peníze nevrací, ale automaticky se převádí do dalšího měsíce. Odebrat oběd má právo každý strávník. Obědy se konzumují ve školní výdejně s výjimkou prvního dne neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (pokud jste nestihli oběd odhlásit) – možnost odebrat oběd do jídlonosiče. Další dny nepřítomnosti je nutné odhlásit elektronicky, telefonicky nebo osobně v sekretariátu či na terminálu u školní výdejny. Telefon jídelna – 733 125 723.

Při ztrátě nebo zapomenutí čipu nebo karty bude oběd bude vydán v době od 13, 35 do 13,45 hodin.

V případě zájmu nabízí vedoucí školní vývařovny ZŠ Pod Vodojemem ochutnávku jídel pro rodiče.

Líbí se vám ranní rozhlasové vysílání?


Ano
5953
Ne
4338

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
klub@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova