29. 09. 2017

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Ředitelka Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace, vy ...více
28. 09. 2017

NABÍDKA sportovních kurzů

LVK-I. – TELNICE (příměstský kurz: zimní pobyt v horách s lyžařským výcvikem ...více
01. 09. 2017

Změna školního informačního systému

Vzhledem k nespokojenosti rodičů i učitelů s uživatelskými vlastnostmi informačního sy ...více
01. 09. 2017

Ukončení práce se starým inf. systémem

Starý školní informační systém "DM software" (elektronické žákovské knížky) není již p ...více

Máj, vyběhneme v háj...

 • Hned jak se udělalo hezky, prvňáčci toho využili a venku na zahradě malovali kameny.
 • Také si zasoutěžili při skupinové soutěži ,,Rychlý entomolog" a pobavili se při hrách k MDD.
 • Děti druhých tříd si prověřily své znalosti ve vědomostním ,,Písmenkovém salátu".
 • Vyráběly dárky pro maminky.
 • Poznávaly ústecký kraj, kde kreslily obrázky zajímavých míst a vyhledávaly informace o nich.
 • Luštily ,,Zvířecí skrývačku s poznávačkou" a své znalosti z oblasti fauny si také prověřily při ,,Zvířecím kvízu".
 • Fotografie z akcí zde.

Dubnové akce

 • Prvňáčci se tento měsíc setkali se záchranářem a pobesedovali o první pomoci.
 • Své šikovné ruce prověřili při ,,Jarním tvoření".
 • Konec měsíce, stejně jako druháci, završili ,,Pálením čarodějnic" a opékáním vuřtů.
 • Děti druhých tříd si při dopravní výchově prověřily své vědomosti týkající se pravidel chování na komunikacích, zajezdily si na koloběžkách při jízdě zručnosti a prověřily si své poznatky při dopravní soutěži.
 • Tvořily, luštily ve skrývačkách a rébusech.
 • Své síly porovnaly v soutěži ,,O zaječí skok".
 • Na hřišti si zahrály hru ,,Umíš zařadit zvíře" a ,,Zapamatovák".

         Fotografie z akcí zde

Březen - nejen měsíc knihy

 • Prvňáčci si v březnu zasoutěžili na zahradě a s ostatními družinami si porovnali své pamatovací schopnosti při hře ,,Zapamatovák".
 • Kašírovali brouky a začali vyrábět dekorace na Velikonoce. 
 • Sázeli čočku do vyrobených květináčů.
 • Děti druhých tříd se učily poznávat ilustrátory a spisovatele.
 • Luštily křížovky a kvízy s pohádkovými bytosmi.
 • Zahrály si ,,Pohádkovou soutěž" a dávaly si pohádkové hádanky.
 • Besedovali jsme o ochraně přírody, děti luštily rébus a společně jsme si po zimě poklidili hřiště.
 • Děti se učily tkát, vyráběly ze starých materiálů nové výrobky, vyšívaly.
 • Zasely si řeřichu a z ní si připravily zdravou svačinu.
 • Pohrály si při ,,Jarním sportovním odpoledni", kde cvrnkaly kuličky, hrály petanque, házely kroužky na cíl a chytaly rybičky.
 • Fotografie z akcí zde.

Únor bílý...

I tento měsíc si děti užívaly rozmanité zábavy, akcí a učily se novým vědomostem:

 • Prvňáčci vyráběli škrabošky na masopustní rej.
 • Děti druhých tříd se učily psát adresu na dopisy.
 • Poznávaly světadíly, cestovatele a objevitele.
 • Učily se orientovat na časové ose.
 • Velice si užívaly bílého února a hrály si ve sněhu.
 • Zadováděly si při ,,Písničkovém odpoledni" a také při ,,Masopustních sranda soutěžích"
 • Fotografie z akce zde.

 

Lednové akce

 • Prvňáčci se v lednu pobavili při ,,Zimních hrátkách" a ,,Zimní olympiádě".
 • Další fotografie z akce najdete zde.

Předvánoční čas

 • Prvňáčci se zapojili do akcí: ,,Talentová soutěž" a ,,Pekelné soutěžení".
 • Také vyráběli a užívali si předvánoční čas.
 • Společně s druháčky navštívili představení: ,,Kouzelnická show".
 • I děti druhých tříd rozmanitě vyráběly: tiskly, šily rybky a dárky pro rodiče, vytvářely zimní koláž a vánoční košík.
 • Učily se poznávat ptáky tažné i přezimující v naší zemi.
 • Zahrály si hru HIP, HAP, HOP.
 • Společně s přípravnou třídou si zasportovaly při ,,Zimním soutěžení".
 • S rokem 2016 se rozloučily u ,,Vánočního posezení" a pro rodiče si připravily besídku.
 • Fotografie z akce zde.

Různobarevný listopad

Prvňáčci prožili listopad pod názvem ,,Podzimníčci".
• Děti z druhých tříd navštívily hrad Střekov, kde se dozvěděly mnoho zajímavostí a nalezly poklad.
• Loučily se s podzimem opékáním vuřtů.
• Poznávaly části lidského těla a etapy lidského života.
• Luštily rébus, křížovku a zasoutěžily si při AZ kvízu.
• Pobavily se při ,,Pětiboji v jídle".

Fotky zde.


 

Prvňáci a druháci v říjnu

 • Prvňáčci v září zpívali, malovali a halloweensky si zasoutěžili.
 • I děti z druhých tříd vytvářely: kreslily, drátkovaly i šily.
 • Učily se důvěře při hře ,,Spolehni se".
 • Vytvářely kartonový Betlém k soutěži do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
 • Stopovaly ,,Podzimníčka" v okolí školy až na Střížovický vrch, kde hledaly poklad.
 • Navštívily indiánské vystoupení.
 • Dlabaly dýni a také halloweensky soutěžily.

Fotografie zde.

Škola začíná

 • Prvňáčci si v září zasoutěžili při akcích ,,Kam doletí vlaštovka a Skok z léta do podzimu".
 • Děti 2.A pracovaly na projektu ,,Škola dříve".
 • Druháčci si společně zasoutěžily při hrách ,,Hurá do školy, Metaři a při Podzimním trojboji".
 • Vyzkoušely si svoji orientaci v naší škole při ,,Školní pozorovací soutěži".
 • Vyráběly z přírodnin, kreslily tuší, redisperem a také si vyzkoušely ubrouskovou techniku na plechovce na bylinky.
 • Osvojily si nové pojmy které se týkají školy od dob monarchie, života na vesnicích té doby a také co  to byla apatyka.
 • Připravily si limonádu z bezového sirupu, citronu, máty a meduňky.

Na fotografie se můžete podívat zde.

Konec roku

 • I poslední měsíc tohoto školního roku se děti učily, poznávaly, soutěžily i mlsaly.
 • Velkým zážitkem pro děti 1.A a dětí ze školního klubu jistě byla beseda s bývalým českým profesionálním hokejistou Janem Čalounem.
 • Učily se hrou poznávat Svět, Českou republiku, atlasy a mapy. Vyhledávaly známá místa a zajímavosti.
 • Stavěly z kostek známé stavby Světa, vyráběly panenky, které zařazovaly do kontinentů podle barvy pleti.
 • Prověřily si své znalosti z celého roku ve vědomostní soutěži ,,Těšíme se na prázdniny".
 • Prvňáci a děti z přípravky si společně zasoutěžily na hřišti .
 • Celý rok děti uzavřely přípravou ovocného salátu a piknikem na hřišti.

Fotografie z akcí najdete zde.

Všem přejeme krásné a pohodové léto.

Zvířecí květen

Tento měsíc měli prvňáci a přípravka celý zvířecí.

 • Děti celý měsíc zjišťovaly a nosily informace k vybraným zvířatům. 1.A o Roháčovi obecném, kde kreslily, kašírovaly, vyhledávaly a učily se. 1.B zkoumala krokodýla, pandu, sovu a tuleně.
 • Malovaly přírodninami na hřišti.
 • Seznámily se s morseovou abecedou a luštily zašifrovaná zvířata.
 • V přípravce si vyrobily masky zvířat a zatančily si u ,,Zvířecího setkání".
 • Naučily se hrát zvířecí šibenici.
 • Vyzkoušely si své vědomosti u zvířecí soutěže.
 • Procvičily si své ruce nad výroky na ,,Bukovský červánek".
 • Předvedly své prezentace před svými kamarády.

Fotografie z akcí najdete zde.

Dubnové akce

 • Děti si hned v úvodu měsíce procvičily své hlavy při vědomostní soutěži ,,To jsem ale chytrá hlava".
 • Také se zapojily do týdenní akce k DOPRAVNÍ VÝCHOVĚ. Vyslechly si dopravní pohádku, zapojily se do dopravního kvízu, naučily se poznávat a dělit některé značky, zopakovaly si pravidla při vycházkách a v dopravních prostředcích, naučily se telefonní čísla na hasiče, záchranku a policii, také si prohlédly co patří k povinnému vybavení kola, vyzkoušely si jízdu zručnosti a své poznatky si ověřily v našem dopravním testu.
 • Zabavily se při sportovní poznávačce.
 • Zasportovaly si při ,,Jarním trojboji".
 • Zapojily se do projektu ke ,,Dni Země", kde se seznamovaly s naší sluneční soustavou, vyprávěly jsme si o ochraně naší planety a kreslily obrázky.
 • Učily se vyhledávat v atlasu bylinek a určovaly rostliny, které si přinesly z vycházky.
 • Podívaly se do teplického palnetária.
 • Vyráběly si čarodějnice a výrobky na Bukovský červánek.
 • Celý měsíc jsme uzavřeli pálením čarodějnic a opékáním vuřtů. 

Fotografie z akcí najdete zde.

Prvňáci a přípravka při březnových akcích

 • Děti se zapojily do jarní výzdoby školy.
 • Březen je měsíc knihy a tak se seznámily se známými ilustrátory a spisovateli.
 • Zároveň se pobavily při pohádkových soutěžích.
 • S radostí a zápalem si zasoutěžily u ,,Mravenčího odpoledne".
 • Připravily si zeminu a zachraňovaly žížaly.
 • Poté si vlastnoručně zasely řeřichu a seznámily se s tím, co rostliny potřebují ke svému životu. Už jim není cizí pojem fauna a flóra.
 • Seznamovaly se s jarními zvyky a tradicemi.
 • Připravily si zdravou svačinku z celozrnného pečiva, pomazánky, lučiny, sýra a vypěstované řeřichy.
 • Užily si na novém hřišti, které je vybudované na pozemku školní zahrady.
 • Vyprávěli jsme si o ochraně přírody a děti se učily společně s pomocí obrázků třídit odpad. Seznámily se s pojmem recyklace.
 • Ze starého materiálu si dokonce mohly vyrobit ,,Závodní šnečky" a mezi sebou si zazávodit.
 • Vyprávěli jsme si o Velikonocích a děti si vyrobily výrobky k velikonoční výzdobě.
 • Na závěr měsíce si děti změřily své síly v soutěžích u ,,Zaječího odpoledne".

Fotografie z akcí najdete zde.

Ani v únoru nebyla u prvňáků a přípravek nuda

 • Děti si mohly z blízka prohlédnout vojenskou techniku v rámci celoškolní akce.
 • Při projektu ,,Všichni jsme stejní, každý jsme jiný" se seznámily se světadíly, s různými národnostmi a místy, kde lidé žijí.
 • Společně si zazpívaly, zatančily a pobavily se při ,,Písničkovém odpoledni".
 • Také jsme si vyhodnotily turnaj v ,,Knoflíkové válce", který probíhal celý leden.
 • Děti navštívily kuželnu ve Všebořicích a zasoutěžily si mezi sebou.
 • Začaly se učit vědomostní hru ,,Všeználek a Hip hap hop".
 • Vyzkoušely si i nové výtvarné techniky, vyšívaly a drátkovaly.
 • Mimojiné se také podílely na výrobě ,,Papírové školy - dříve, dnes a potom", která je vystavena od 1. března v galerii informačního střediska města k 50. výročí otevření naší školy.

Fotografie z akcí najdete zde.

Akce a zábava v lednu

 • Děti pomáhaly s výrobky, které posloužily k výzdobě átria.
 • Navštívily v tělocvičně ,,Exkurzi do pravěku".
 • Debatovaly o úrazech a nemocech, seznámily se s důležitými telefonními čísly.
 • Skládaly z papíru.
 • Celý leden soutěžily v knoflíkové válce.
 • Utkaly se v družinové ,,Zimní olympiádě" (zapálení ohně, seznámení se sportovci a sporty,soutěže v ,,rychlobruslení, hokeji a biatlonu", rozdání diplomů a sušenkových medailí, poslech hymny a ukončení olympiády sfouknutím ohně)
 • Zapojily se do projektu ,,Tanky a vojáci".
 • Zasoutěžily si ve vědomostní soutěži ,,Riskuj".
 • Učily se poznávat zvířata z Arktidy a Antarktidy, kreslily je rycí technikou.
 • Poznávaly skupenství vody, zkoumaly nečistoty ve sněhu i mikroskopem, tkaly vločku.

Fotografie z akcí najdete zde.

Adventní čas

 • Děti se v úvodu prosince seznámily se zvyky Adventu a Vánoc.
 • Učily se poznávat ptáky, kteří zůstávají během zimy u nás a připravily pro ně budku a krmení.
 • Děti z družin a školního klubu se setkaly v kinosále u ,,Mikulášského zpívání".
 • Vyzkoušely si mnoho výtvarných technik u přípravy výrobků na prodeje, dárků pro rodiče, vánočních výrobků pro radost i na výzdobu.
 • Pilně se připravovaly na besídky pro rodiče.
 • Navštívily školní vánoční trhy.
 • Poseděly v družinách u stromečku, připomněly si zvyky, užily si u pohoštění a dárků.
 • Předvedly rodičům na besídkách svá vystoupení, která se během prosince naučily a všichni jsme se snažili navodit tu správnou vánoční atmosféru.

Fotografie z akcí najdete zde

Všem přejeme krásné Vánoce a mnoho štěstí v Novém roce 2016

Listopadová zábava pro prvňáčky a přípravku

 • děti začaly nacvičovat na vánoční besídku pro rodiče
 • pracovaly na dárcích pro rodiče a na výrobcích na vánoční prodeje
 • pomáhaly s obrázky na kalendář a na nástěnku
 • připravily se na sv. Martina
 • byly v parku na Severní terase, poučily se ve veršované ,,Poznávačce Ústí" a pohrály si na hřišti
 • opekly si buřty při ,,Loučení s podzimem"
 • zahrály si ,,Zapamatováka" o zdravé výživě
 • připravily si zdravou svačinku
 • seznamovaly se s lidským tělem, pozorovaly v mikroskopu
 • navšívily kino v Chlumci

Fotografie z akcí najdete zde.

Co první třídy a přípravka v říjnu?

I říjen byl pro děti pestrý a mimo jiné zažily toto:

 • vyprávěly si o kamarádství
 • nakreslily si autoportréty
 • u interaktivní tabule si o kamarádství zazpívaly
 • natrhaly šípky a připravily čaj pro maminku
 • prošly si opičí dráhu, kde se musely spolehnout na pomoc druhého
 • vyrobily si vlastní kalendář narozenin a svátků
 • hledaly poklad na Střížovickém vrchu
 • viděli v kinosále pohádku ,,Mrkvomen" od divadla Krabice
 • připravily si z jablek křížaly
 • vyrobily si pěkné výrobky
 • zasoutěžily si na hřišti u ,,Halloweenských soutěží"

- pojídání jablíček

- běh v maskách

- přenášení dýní

Fotografie z říjnových akcí najdete zde.

Prvňáci a přípravka v září

Pro prvňáčky a děti z přípravného ročníku je září nejtěžší měsíc ve škole. Spoustu nových informací, spolužáků, učitelů a pokynů.

I tak si v tomto měsíci stihly zažít a vyzkoušet tyto akce:

 • poznávací hra ,,Zapamatovák"
 • soutěž ,,Těšíme se do školy"
 • poznávaly a určovaly přírodniny
 • vytvořily si aranžmá z přírodnin
 • učily se básničky a písničky
 • vyzkoušely si výtvarné techniky : tisk, skládání z papíru, koláž, prošívání
 • opékaly jablíčka
 • zazávodily si v atletickém trojboji ,,Podzimní skok"
 • vařily a ochutnávaly čaj z lípy s medem

Fotografie z akcí najdete zde.

Snad se jim bude ve školní družině líbit. 

Renata Kolářová

Těšíte se na letošní lyžařský kurz?


Ne
90
Ano
101

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
kucerova@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova