06. 07. 2018

Chorvatsko 2018

Občanské sdružení při ZŠ Vojnovičova, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5 ...více
12. 02. 2018

NABÍDKA sportovních kurzů

LVK-I. – TELNICE (příměstský kurz: zimní pobyt v horách s lyžařským výcvikem ...více
22. 01. 2018

Přijmeme učitele anglického jazyka

Do svých řad přijmeme učitele anglického jazyka na 6 hodin týdně v průběhu úterý - pát ...více
17. 01. 2018

Kdo je kdo?

Projektový den pro žáky 2. stupně s názvem Kdo je kdo se uskuteční ve středu 17.1. při ...více

Výsledky řízení o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍD

  1. Zapsáno 83 žáků.
  2. Přijato 56 žáků 

Seznam přijatých uchazečů najdete zde.

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017 – 2018


 Elektronické vyplňování přihlášek k základnímu vzdělávání do 1. třídy

V tomto roce se poprvé budou v našem městě vyplňovat přihlášky elektronicky přes webové stránky města. Elektronickou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen "přihláška") je možné vyplnit třemi způsoby:

 

A, Elektronické vyplnění žádosti z vlastního PC

Na internetové adrese:
http://zapiszs.usti-nad-labem.cz

Pokud zvolíte tento způsob vyplňování, doporučujeme začít cca od 10.3.2017 a řídit se pokyny sytému.

nebo

B, Elektronické vyplnění v naší škole

S vyplňováním vám pomůže pracovník školy. Je třeba s sebou přinést občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a kartičku pojištěnce dítěte.

Vybrali jsme pro vás 2 termíny:

středa15.03.2017 od 15.00 – 17.00h,

středa 22.03.2017 od 15.00 – 17.00h.

Pokud zvolíte tuto možnost vyplnění elektronické přihlášky, vytiskneme vám ji. S touto vytištěnou a oběma zákonnými zástupci podepsanou přihláškou se dostavíte na oficiální zápis dne 11. dubna 2017. Tam pak proběhne kontrola údajů, případně jejich oprava a dobrovolný motivační pohovor.

nebo

C, Vyzvednutí na OMOŠ

na Odboru městských organizací a školství Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 1. patro, kancelář č. 215, tel.: 475 271 243,475 271 361. Dle nám poskytnutých informací by s Vámi měl pracovník úřadu přihlášku elektronicky vyplnit.

 

Oficiální zápis do 1. tříd školního roku 2017/2018 se bude konat dne 11. dubna 2017 od 13.00 do 18.00. Rádi Vás přivírámei s Vaším dítětem a s budoucím žáčkem provedeme dobrovolný motivační pohovor. 

Poznámka:

Kritéria přijetí:

1)      Dítě s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy, které dovrší do 31.08.2017 šestý rok věku.

2)      Dítě po odkladu školní docházky pro školní rok 2016/2017, které má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.

Důvodem pro případné nepřijetí do 1. třídy na naší škole jsou kapacitní důvody školy.

Předpokládaný počet přijatých žáků je 56.

Ulice spádového obvodu:

5. května, Bánov, Bezinková, Božtěšická, Bukovská, Buzulucká, Do Parku, Do Vrchu, Dukelských hrdinů, Chrpová, Chuderovská, Jahodová, Javorová, Jedlová, Jílová, K Čepci, K Dubině, K Chatám, K Rybníku, K Vilám, K. H. Borovského, Kapitána Jaroše, Kapitána Nálepky, Kopretinová, Kosmova (od ulice Masarykova po ulici Všebořická), Kostelní, Leknínová, Lidická, Liliová, Lísková, Luční, Malé náměstí, Masarykova (od ulice Slavíkova a Rondelu), Na Pažitě, Na Pláni, Na Polích, Na Svahu, Na Valech, Nad Potokem, Nad Potoky, Návětrná, Nedbalova (od ulice Masarykova po ulici Všebořická), Nové Aleje, Oblouková, Osvoboditelů, Petrovická, Platanová, Pod Skalou, Polní, Rembrandtova (od ulice Masarykova po ulici Všebořická), Skorotická, Slovanská, Sovova, Svážná, Široká, Školní, Trnková, Třešňová, U Hřiště, U Pošty, Údolí, V Břízkách, V Lánech, V Údolí, Ve Stromkách (od ulice Masarykova po ulici Všebořická), Vojnovičova, Zemědělská a celými katastrálními územími Božtěšice, Habrovice, Strážky u Habrovic

 

Těšíte se na letošní lyžařský kurz?


Ne
719
Ano
739

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
kucerova@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova