06. 07. 2018

Chorvatsko 2018

Spolek rodičů a přátel ZŠ Vojnovičova z. s., Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičov ...více
25. 06. 2018

Průzkum přepravních vztahů v Ústí nad Labem

Naše škola byla oslovena s požadavkem pomoci s vyplněním dotazníku. Děti přinesou domů ...více
15. 06. 2018

Příspěvek na ozdravný pobyt

Pojišťovna VZP nabízí příspěvek na ozdravný pobyt žáků - svých pojištěnců. Nutnos ...více
10. 05. 2018

Zápis - přijatí žáci

Seznam dětí přijatých do nového školního roku 2018/19 najdete zde. ...více

VII.B

(2017/2018)

předpokládané období studia na ZŠ: 2011 — 2020

třídní učitel: Gabriela Vrkočová (vrkocova@zsvojnovicova.cz)

 

Netradiční rozdávání výpisů vysvědčení

Třídy 7. BC si poslední lednový den předávaly výpisy vysvědčení v čajovně. Kromě popíjení čaje jsme hráli různé společenské, deskové či logické hry. Nápad vzešel z řad dětí, jelikož žáci 7. C navštívili čajovnu v loňském roce, aby se dozvěděli zajímavé informace o pěstování, úpravě či konzumaci čaje. Akce to byla zajímavá a prostředí čajovny se dětem líbilo.

Děti ze 7.B zaujal projekt, na kterém pracovali v rámci programu Erasmus. Moc je práce bavila. Žáci se vyhledali a použili nová slovíčka z několika evropských jazyků, která výtvarně zpracovali, fotili, nahrávali a následně vkládali do programu kizoa a tvořili video. 
Děti se tak naučí zábavnou formou pracovat se slovní zásobou a zároveň pracovat s médii a tvořit samostatně videa. 
Podívejte se zde

Akce DEŠTNÍK

V termínu 9. – 11. 10. 2017 vyrazily třídy: 7. ABC na akci Deštník do RS U Skály – Kytlice.

Cílem akce bylo seznámit a posílit znalosti žáků v oblasti prevence před alkoholismem a kouřením, dále sportovní aktivity jako turistika, míčové hry, také se seznámit se zajímavými památkami a lokalitami v okolí místa pobytu, zvýšit povědomí o sociálně patologických jevech a jejich prevenci mezi žáky, zvýšit sebevědomí a kladné sebepojetí, uvědomění si vlastního názoru, posílit kritický přístup, povzbuzovat v dětech důvěru v sebe sama i dospělé a učitele, informovat o možných řešeních náročných situací, posilovat kooperaci mezi dětmi.

Kromě aktivit v rámci jednotlivých tříd byly děti zapojeny aktivit v pětičlenných skupinách, do kterých se rozdělili napříč třídami, aby se poznali navzájem.

Akce se vydařila, zúčastnilo se jí 51 dětí a s nimi 6 osob pedagogického doprovodu. Plánované aktivity k tématu akce byly v plné míře uskutečněny. Děti navštívily lesní divadlo u obce Mlýny, kde se zapojily do aktivit připravených pedagogy.

Další den (úterý) se díky nepříznivému počasí většina aktivit odehrávala ve společenské místnosti, kde žáci pracovali v rozdělených týmech – tvořili plakát s protialkoholní či protikuřáckou tematikou, spolu vyplnili pracovní listy, seznámili se s riziky. Odpoledne dramaticky ztvárňovali situace podmíněné probíranou tematikou – např. mluvící postižené orgány, podnapilý řidič apod. Odpoledne pedagogové zorganizovali krátkou vycházku k lesnímu rybníku, cestou se prakticky seznamovali s přírodními zajímavostmi, propojili tak právě probírané učivo zeměpisu. Večer společně tvořili báseň na téma: Co jsme zažili na Deštníku. Poslední den zbyl čas kromě balení a úklidu pouze na závěrečný test.

Ubytování bylo ve čtyř – šesti lůžkových pokojích, toalety a koupelna s pitnou vodou součástí pokojů, někteří ve vytápěných chatkách. Děti měly možnost stravovat se 5krát denně a celodenně využívat pitný režim.  Doprava byla do Kytlice zajištěna vlakem, resp. NAD a zpět soukromým autodopravcem.

Foto zde

Těšíte se na velké přestávky venku?


Ne
2548
Ano
3525

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
kucerova@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova