06. 07. 2018

Chorvatsko 2018

Spolek rodičů a přátel ZŠ Vojnovičova z. s., Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičov ...více
25. 06. 2018

Průzkum přepravních vztahů v Ústí nad Labem

Naše škola byla oslovena s požadavkem pomoci s vyplněním dotazníku. Děti přinesou domů ...více
15. 06. 2018

Příspěvek na ozdravný pobyt

Pojišťovna VZP nabízí příspěvek na ozdravný pobyt žáků - svých pojištěnců. Nutnos ...více
10. 05. 2018

Zápis - přijatí žáci

Seznam dětí přijatých do nového školního roku 2018/19 najdete zde. ...více

EU - peníze školám

Naše škola je příjemcem podpory v rámci projektu „EU peníze školám“, který byl vyhlášen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) a je spolufinancovaný z Evropského strukturálního fondu. Do projektu jsme se zapojili v červnu 2011 a datum ukončení projektu připadal na 30. 11. 2012.

Smyslem projektu je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují (např. ve výsledcích mezinárodních šetření typu TIMSS a PISA) jako problematické v rámci vzdělávání na základních školách. Škola v rámci projektu získala prostředky na vybavení školy, z nichž pořídila dataprojektory do tříd, nové tabule do některých tříd a také nové počítače do odborné učebny. Pro inovaci a zkvalitnění škola zakoupila nové sady učenic, dále nové odborné a naučné publikace a elektronické učebnice pro výuku na interaktivní tabuli.

Většina učitelů má zapůjčen notebook pro tvorbu učebních digitálních výukových materiálů, další část podpory je směřována do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Inovativní učební materiály jsou určeny pro sdílení s dalším školami.

Přípravě projektu předcházela podrobná analýza potřeb školy z hlediska koncepce školy na další období, na jejímž základě vznikl projekt s názvem Inovace výuky prostřednictvím ICT. Příprava a realizace projektu bude náročná časově i odborně, ale tato investice do vzdělání našich žáků se jistě vyplatí.

Cílem projektu „EU peníze školám“ je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základních školách. Po vyhodnocení výchozí situace a potřeb školy jsme se rozhodli pro zaměření projektu do těchto oblastí:

  • inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
  • inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
  • jazykové kurzy pro učitele
  • inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
  • inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
  • inovace a zkvalitnění výuky v matematice
  • vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské gramotnosti

Více informací o projektu na stránkách www.eupenizeskolam.cz.

 

DUMy (digitální učební materiály) jsou jedním z produktů projektu EU - peníze školám.

Veškeré naše DUMy jsou uloženy na Skydrive

http://sdrv.ms/REmQsm

Těšíte se na velké přestávky venku?


Ne
2548
Ano
3525

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
kucerova@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova