01. 10. 2019

Nabídka sportovních kurzů

  LVK-I. – TELNICE (příměstský kurz: zimní pobyt v horách s ly ...více
31. 08. 2019

Rezignace ředitele školy

Ke dni 31.08.2019 rezignovala ze zdravotních důvodů na funkci ředitele školy PaedDr. A ...více
30. 08. 2019

Informace o školním roce 2019/20

Vážení rodiče, informace o průběhu školního roku 2019/2020 naleznete v informační ...více
28. 08. 2019

Schůzky rodičů: obecné informace

Plánované třídní schůzky: 23. 9. 2019 18. 11. 2019 20. 4. 2020 Pokud n ...více

SOUZNĚNÍ ČLOVĚKA S PŘÍRODOU

Pro žáky druhého stupně Základní škola Vojnovičova zorganizovala dva výjezdní pobyty v lokalitě Borovice, Mukařov u Mnichova Hradiště. První výjezd v termínu 7. - 11. 10. 2019 pro žáky 6. a 7. tříd a druhý hned následně od 14. do 18. 10. 2019, kterého se zúčastnili žáci 8. a 9. tříd, aby bádali, zkoumali a poznávali přírodu, lesy a louky, ale také statek, sad nebo dokonce pivovar díky projektu SFŽP ČR „Souznění člověka s přírodou“. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

Projekt probíhal vždy v rozsahu 4 dní (respektive 5), v rozsahu celkem 24 hodin environmentální výchovy při každém z výjezdů pod garancí školní koordinátorky EVVO Mgr. Jaroslavy Arnoštové. Využili jsme především místních lokalit, společností a firem. Aktivity byly zaměřeny na tři oblasti využívání a chování člověka v krajině – využití a hospodaření s vodou, výroba potravin a zemědělství, dále trvalá udržitelnost spolu s lesním hospodářstvím. Řada dílčích činností byla realizována jako venkovní – tedy v přírodě, například návštěva místních sádek, statku v nedaleké obci Jivina či terénní exkurze do lesa, děti hledaly, tvořily či pracovaly přímo v daných venkovních lokalitách. Kladně hodnotíme, že řada aktivit byla praktických a vyžadujících spolupráci mezi žáky, dále sebehodnocení a hodnocení jednotlivých aktivit i vlastních činností.

www.sfzp.cz a www.mzp.cz

O akci si můžete též přečíst v ústeckém deníku.

Výukový program jednotlivých dní zahrnoval:

1. a 2. den Žáci se prostřednictvím dvoudenních aktivit zaměřili na otázky: Jak se potraviny, které jíme, a věci, které používáme, dostanou k nám? Jakým způsobem se dostane mléko do krabice a co vlastně mléko je? Co je nutné udělat pro to, abychom se mohli zakousnout do krajíce chleba?     

3. den Žáci se prostřednictvím výukového programu seznámili zábavnou a zajímavou formou s principem, obsahem a významem trvalé udržitelnosti. Téma trvalé udržitelnosti spojili s její praktickou aplikací, kterou představuje hodnocení hospodaření v lesích pomocí reálných kritérií a indikátorů. V tento moment se studenti stávali aktivními objeviteli problematiky lesního hospodaření a jako juniorští auditoři také na závěr auditorské pochůzky po lese vyjadřují svůj postoj k udělení juniorského certifikátu PEFC danému lesnímu majetku.

4. den Voda je dar přírody, se kterým je třeba nakládat stejně opatrně, jako se svým životem. Proto jsme zařadili do programu seznámení žáků s vodními živočichy i rostlinami. Naší snahou bylo upozornit na důležitost vodních zdrojů a problematiku jejich znečišťování.

Líbí se vám ranní rozhlasové vysílání?


Ano
3871
Ne
3401

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
klub@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova