14. 09. 2020

Přijímací řízení na střední školy a konzervatoře

Přijímací řízení na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021 Pro 1. ...více
11. 09. 2020

Sportovní kurzy

*** Vážení Zákonní Zástupci, ač je situce s covid 19 nadále nepřehledná a nejistá ...více
28. 08. 2020

Provoz školy s ohledem na COVID - 19

Vážení zákonní zástupci, z dosavadních zkušeností vyplývá, že účinnou metodou, jak zas ...více
28. 08. 2020

Informace o školním roce 2020/21

Vážení rodiče, informace o průběhu školního roku 2020/2021 naleznete v informační ...více
14. 09. 2020

Přijímací řízení na střední školy a konzervatoře

Přijímací řízení na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021

Pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 platí:

· přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2020

· přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2021

· uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky, školy (obory vzdělání) se na obou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září 2020.

Na základě ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS Co V-2, nelze v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Zákonný zástupce uchazeče, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 15. března. Zápisové lístky budou vydávány v 2. pololetí školního roku (termíny vydávání zápisových lístků budou zákonným zástupcům sděleny později).

Přihlášky na střední školy škola tiskne z Bakalářů. Vyplněné přihlášky odevzdává na příslušnou střední školu zákonný zástupce.

Pokud má žák Doporučení podpůrných opatření ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC), musí zákonný zástupce toto školské poradenské zařízení včas kontaktovat a zažádat o vydání doporučení podpůrných opatření k přijímacím zkouškám. Toto doporučení se pak přikládá k přihláškám na střední školu.

Mgr. Lucie Punčochářová

výchovná a kariérová poradkyně


archív novinek

Líbí se vám ranní rozhlasové vysílání?


Ano
4867
Ne
4076

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
klub@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova