04. 01. 2021

Aktuální informace k obědům

Sledujte, prosím, aktuální změny nabídek oběda v systému na stránce www.strava.cz, čís ...více
30. 12. 2020

Rozvrhy - distanční výuka

Vážení zákonní zástupci, pro období 4. 1. 2021 - 10. 1. 2021 platí pro výuku 3. - ...více
04. 11. 2020

Pomoc dětem - přístup k online výuce

Znesnáze,  Česko.Digital  a podobné organizace připravily pro děti ...více
20. 10. 2020

Poradenství a psychologická pomoc

Poradenství i psychologickou pomoc nabízí Národní pedagogický institut Týká se vás ...více

Přípravná třída

Na naší škole byla přípravná třída zřízena roku 2007.

Ve třídě pracuje malý kolektiv dětí, max. 15 žáků pod vedením paní učitelky Mgr. Vladimíry Zikové a paní asistentky Moniky Havlíčkové.

Současná přípravná třída je umístěna v klidné části areálu odloučeného pracoviště ve Školní ulici. Děti mají vedle své třídy sociální a hygienické zázemí, družinu, mohou využívat další prostory školy: tělocvičnu, hřiště s herními prvky, knihovnu, kinosál, počítačovou učebnu, po domluvě mohou navštívit i výuku v prvních třídách.

Cílem přípravné třídy je připravit děti na bezproblémové začlenění do výchovně-vzdělávacího procesu v prvním třídě a předejít případným neúspěšným začátkům. Mezi další cíle patří odhalení předností, nadání a talentu u dětí, jejich celkový rozvoj ve spolupráci s rodiči.

Organizace výchovného a vzdělávacího procesu v přípravné třídě

Vzdělávání se řídí školním vzdělávacím programem přípravné třídy. Zařízení děti připravuje pomocí výchovně vzdělávacích prostředků, organizovaných činností: jako jsou hry, rozhovory, učení, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti, vycházky, výlety, kulturní akce. Dále se zaměřujeme na rozvoj komunikačních dovedností, řečovou průpravu, rozvoj předčtenářských a sociálních dovedností dítěte, grafomotorických dovedností a všeobecnou přípravu na úspěšný vstup do první třídy.

Děti mohou docházet do ranní i odpolední družiny, mají možnost navštěvovat zájmové kroužky organizované školou, aktivně se účastní akcí školy.

Režim dne v přípravné třídě

Režim v přípravné třídě je zpočátku podobný režimu v mateřské škole, od druhého pololetí přechází na volnější režim základní školy, děti si již méně hrají a více se systematicky připravují na vstup do první třídy. Vyučovací bloky jsou přizpůsobené aktuálním individuálním potřebám žáků třídy.

6:00-7:40 Ranní družina

7:40-8:00 příchod dětí do třídy, příprava na vyučování, volná hra dětí

8:00-8:15 úklid a příprava na vyučování, pohybová hra

8:15-8:45 komunikační činnosti v kruhu

8:45-9:00 přestávka, hra

9:00-9:30 činnost I. (grafomotorika, pracovní sešity)

9:30-10:00 svačina, relaxace, hra

10:00-10:40 činnost II. (výtvarné, pracovní, pohybové či hudební činnosti)

10:40-11:45 pobyt venku, didaktické hry

11:45 odchod do družiny či domů

Líbí se vám ranní rozhlasové vysílání?


Ano
5677
Ne
4296

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
klub@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova