06. 07. 2018

Chorvatsko 2018

Občanské sdružení při ZŠ Vojnovičova, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5 ...více
12. 02. 2018

NABÍDKA sportovních kurzů

LVK-I. – TELNICE (příměstský kurz: zimní pobyt v horách s lyžařským výcvikem ...více
22. 01. 2018

Přijmeme učitele anglického jazyka

Do svých řad přijmeme učitele anglického jazyka na 6 hodin týdně v průběhu úterý - pát ...více
17. 01. 2018

Kdo je kdo?

Projektový den pro žáky 2. stupně s názvem Kdo je kdo se uskuteční ve středu 17.1. při ...více

Přípravné třídy

Na naší škole byla přípravná třída poprvé zřízena v září 2007 a od té doby v tradici pokračujeme. Od roku 2009 jsou otevřeny a naplněny dva přípravné ročníky.

Cílem přípravné třídy je připravit děti k bezproblémovému začlenění do výchovně-vzdělávacího procesu v první třídě a předcházet případným neúspěšným začátkům. Mezi další cíle patří odhalení předností, nadání a talentu u dětí, jejich rozvoj a podpora ve spolupráci s rodiči při školních i mimoškolních aktivitách. Obě třídy vedou plně kvalifikované elementaristky a pomáhá jim asistentka pedagoga. Vaše děti se zde plně adaptují na školu a připraví na vstup do první třídy. V průběhu školního roku napravují s pomocí učitelek své nedostatky a plně se odhalí jejich přednosti, nadání a talent. Velkou výhodou je nižší počet dětí ve třídě, který umožní věnovat se dětem individuálně podle jejich potřeb.

Současná přípravná třída 0.A je umístěna v pavilonu tělesné výchovy a družin, druhá přípravná třída 0.B v areálu Paprsku. Třídy mají svá centra vybavená kvalitními didaktickými a učebními pomůckami, stavebnicemi, hračkami. Děti mají poblíž své třídy sociální a hygienické zázemí, mohou využívat i další prostory školy – knihovnu, tělocvičnu, hřiště, kinosál, počítačovou učebnu, družiny a po dohodě mohou navštívit i výuku v prvních třídách.

Organizace výchovného a vzdělávacího procesu

Učivo je rozpracováno orientačně do okruhů. Režim je na začátku podobný režimu v mateřské školce, ale později přechází na volnější režim základní školy. Vyučovací bloky jsou kratší a v době individuální či skupinové hry se pedagog věnuje jednotlivým dětem. Rodiče mohou pro děti využít školní družinu i školní jídelnu a mimoškolní volnočasové aktivity v zájmových kroužcích. Pokud mají rodiče zájem, je možné navštívit po dohodě výuku či se do ní i zapojit.

Režim dne v přípravné třídě

Režim dne je přizpůsoben aktuálním potřebám dětí, uvedené časy jsou orientační.

07:40 — 08:00 Předávání dětí a komunikace s rodiči, pokud nejsou v ranní školní družině
08:00 — 08:15 Individuální hra dětí
08:15 — 08:45 Komunikační činnosti v kruhu
08:45 — 09:00 Hygiena, svačina
09:00 — 09:40 Činnost I. Rozumová výchova a grafomotorika
09:40 — 10:00 Relaxace
10:00 — 10:40 Činnost II. výchovy dle rozvrhu (pohybové, hudební, výtvarné činnosti)
10:40 — 11:45 Relaxace, didaktické hry, pobyt venku, individuální práce s dětmi dle osobních plánů
 

Těšíte se na letošní lyžařský kurz?


Ne
719
Ano
739

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
kucerova@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova