bakaláři office 365 kontakty družina jídelna pro slabozraké
Družina > Školní klub > Úplata za ŠK a ZÚ

Úplata za ŠK a ZÚ

Školní rok 2018 - 2019

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ KLUB: září - červen

Číslo účtu E-peněženky:  43 - 43 22 52 02 77/ 0100

Variabilní symbol: každý žákmá přiřazený svůj variabilní symbol - viz web školy, sekce JSEM RODIČ - E-POKLADNA

Zprávy pro příjemce:  příjmení a jméno žáka třída

Za docházku do klubovny se dle VS žáka měsíčně odečítá z E-peněženky 200,- Kč.

Poplatek za ŠK/ZÚ se z účtu E-peněženky odečítá vždy k 15.dni daného měsíce.

ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ ÚTVARY (kroužky): říjen - květen

Žáci 4. - 9. tříd

- přihlášení do ŠKOLNÍHO KLUBU a navštěvující ZÚ (kroužky):

Úplata za účast v zájmových útvarech je zahrnuta do úplaty za školní klub.

- přihlášení JEN do ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ: 

Číslo účtu E-peněženky:  43 - 43 22 52 02 77/ 0100

Variabilní symbol: každý žákmá přiřazený svůj variabilní symbol - viz web školy, sekce JSEM RODIČ - E-POKLADNA

Zprávy pro příjemce:  příjmení a jméno žáka třída

Za jeden (i více) ZÚ se dle VS žáka měsíčně odečítá z účtu E-peněženky 200,- Kč.

Žáci 0. - 3. tříd

- přihlášení JEN do ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ: 

Číslo účtu E-peněženky:  43 - 43 22 52 02 77/ 0100

Variabilní symbol: každý žákmá přiřazený svůj variabilní symbol - viz web školy, sekce JSEM RODIČ - E-POKLADNA

Zprávy pro příjemce:  příjmení a jméno žáka třída

Za jeden (i více) ZÚ se dle VS žáka měsíčně odečítá z účtu E-peněženky 200,- Kč.

- přihlášení do ŠKOLNÍ DRUŽINY a navštěvující ZÚ (kroužky):

Úplata za účast v zájmových útvarech je zahrnuta do úplaty za školní družinu.