bakaláři office 365 kontakty družina jídelna pro slabozraké
Družina > Školní klub > Zájmové útvary

Zájmové útvary

Zájmové útvary - obecné informace

Školní/klubové ZÚ mají rozvíjet nadání a šikovnost dětí, předpokladem je zájem dětí o činnost v daném ZÚ. 

PŘIHLÁŠKY do zájmových útvarů (ZÚ) rozdávají vedoucí ZÚ.

Přihlášku vyplňuje a podepisuje zákonný zástupce. Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdá žák nebo jeho zákonný zástupce vedoucímu zvoleného .

Přihlášením dítěte do ZÚ se zákonní zástupci zavazují k aktivní spolupráci - zajišťují pravidelnou docházku dítěte na schůzky (minimálně 1 pololetí) a omlouvají každou jeho případnou absenci.

Případné odhlášení ze ZÚ je nutno oznámit PÍSEMNĚ vedoucímu ZÚ, popř. vedoucí ŠK. ODHLÁŠKA je k dispozici u vedoucích ZÚ, v recepci školy a ve ŠK. 

Nabídka zájmových útvarů bude upřesněna.


ÚPLATA za ZÚ: 

Číslo účtu E-peněženky: 43 - 43 22 52 02 77/ 0100

Variabilní symbol: každý žákmá přiřazený svůj variabilní symbol - viz web školy, sekce JSEM RODIČ - E-POKLADNA

Zprávy pro příjemce: příjmení a jméno žáka třída

Měsíčně se za jeden (i více) ZÚ odečítá dle VS žáka z účtu E-peněženky 200,- Kč

Úplata za účast v ZÚ žáků přihlášených do školní družiny je zahrnuta do úplaty za školní družinu.

Úplata za účast v ZÚ žáků přihlášených do školního klubu je zahrnuta do úplaty za školní klub.