bakaláři office 365 kontakty družina jídelna pro slabozraké
Pro rodiče > Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd

Zápis prvňáčků pro školní rok 2021/2022

Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků,  

těší nás zájem o vzdělávání Vašeho dítěte v naší škole. Vzhledem k aktuální situaci zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Nejlepší variantou je podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.   

Zápis do 1. tříd v Ústí nad Labem proběhne ve dnech 12. 4. 2021 - 13. 4. 2021 v době od 13.00 do 17.00 hodin. 

Od 1. 3. 2021 do 13. 4. 2021 bude zpřístupněno elektronické vydání žádosti na internetové adrese: https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/. Zde získáte podrobné informace o průběhu zápisu. Pokud nemáte přístup k internetu, je možné si žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání vyzvednout v době od 12. 4. 2021 do 13. 4. 2021 v době od 13.00 do 17.00 hod. v základní škole. 

Podepsané žádosti o přijetí k zápisu do 1. třídy je možné doručit do školy pouze tímto způsobem: 

  1. Elektronicky (datová schránka nebo email s elektronickým podpisem). 

  2. Poštou (podací razítko nejpozději 13. 4. 2021). 

  3. Osobně (na předem určeném místě ve škole).    

  Ad 1 Elektronické podání žádosti o přijetí  - Podepsanou žádost (oběma rodiči) je možné oskenovat do formátu PDF a poslat do školy datovou schránkou nebo e-mailem (reditel@zsvojnovicova.cz) s elektronickým podpisem. Doporučujeme si ověřit, zda škola žádost obdržela.   

  Ad 2 Poštou - Originál podepsanou žádost lze zaslat také poštou v době od 1. 3. 2021 do 13. 4. 2021.  Adresa školy: Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5 příspěvková organizace  Vojnovičova 620/5 400 01 Ústí nad Labem  Obálku označte ZÁPIS. Doporučujeme si ověřit, zda škola žádost obdržela.    

  Ad 3 Osobní podání žádosti ve dnech 12. 4. a 13. 4. 2021 v době od 13.00 do 17. 00 hodin. V případě, že rodič nemá možnost elektronického vyplnění a tisku žádosti, lze při minimalizaci přímého kontaktu osob žádost výjimečně vyplnit přímo ve škole na předem určeném místě.    

Pokud bude podání žádosti učiněno jinou formou, např. e-mailem bez elektronického podpisu, je nutné, aby do 5 dnů žádost zákonný zástupce stvrdil originál podpisem (příp. jinou výše uvedenou formou). Doklady dané k žádosti k ověření totožnosti dítěte (rodný list) a prokázání vztahu k nezletilému dítěti (občanský průkaz) nebudou školou uchovávány, po ověření údajů budou skartovány v souladu se zákonem o ochraně osobních dat v platném znění.

Pro případ, že na žádosti o přijetí nemohou být podepsáni oba zákonní zástupci, využijte pro 2. zákonného zástupce formulář Souhlas zákonného zástupce s umístěním dítěte na základní školu a odevzdejte ho stejným způsobem jako žádost.

  Odklad povinné školní docházky 

Žádost o odklad povinné školní docházky je třeba vyplnit v elektronickém systému na výše uvedené internetové adrese. Je třeba doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.  

    

  Přípravná třída 

Elektronicky nebo osobně můžete podat: Žádost o zařazení do přípravné třídy, včetně doporučení školského poradenského zařízení, pokud jej již máte k dispozici. V případě, že Vaše dítě má odklad povinné školní docházky, je nutné rovněž doložit Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, které Vám vydá spádová základní škola.   

Výše uvedená sdělení lze dodatečně upravit vzhledem k aktuálním krizovým opatřením vlády ČR v době zápisu. Proto, prosím, sledujte webové stránky školy. V případě nejasností kontaktujte ředitelku školy (tel. 733 125 722) nebo zástupkyni ředitelky školy (tel. 607 220 599).