bakaláři office 365 kontakty družina jídelna pro slabozraké
Pro rodiče > Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd

Zápis prvňáčků pro školní rok 2021/2022

Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků,  

těší nás zájem o vzdělávání Vašeho dítěte v naší škole. Vzhledem k aktuální situaci zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Nejlepší variantou je podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.   

Zápis do 1. tříd v Ústí nad Labem proběhne ve dnech 12. 4. 2021 - 13. 4. 2021 v době od 13.00 do 17.00 hodin. 

Počet volných míst: 80

Spádové oblasti:  Na Valech, Božtěšice, Chuderovská, Jahodová, Lidická, Luční, Na Pažitě, Nad Potokem, Nad Potoky, Nové Aleje, Petrovická, Platanová, Pod Skalou, Zemědělská, Dukelských hrdinů, Kapitána Jaroše, Kapitána Nálepky, Kosmova   Návětrná, Nedbalova, Plynárenská, Rembrandtova, Skorotická, Sovova, Školní, Ve Stromkách, Vojnovičova, Habrovice, 5. května, Božtěšická, Bukovská, Buzulucká, Do Vrchu, Javorová, Jedlová, K Dubině, K Chatám, K Rybníku, K Vilám, K. H. Borovského, Kopretinová Kostelní, Leknínová, Liliová, Lísková, Malé náměstí, Na Pláni, Na Svahu, Oblouková, Osvoboditelů, Polní, Skorotice, Slovanská, Svážná, U Hřiště, U Pošty, Údolí, V Lánech, Bánov, Strážky

Kritéria přijetí: pořadí přijatých bude určeno podle kritérií a losování.

  1. Nejprve budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti.
  2. Poté budou přijati žáci mimo naši spádovou oblast, kteří mají na ZŠ Vojnovičova sourozence.
  3. Nakonec budou přijímáni ostatní žáci mimo spádovou oblast.

Od 1. 3. 2021 do 13. 4. 2021 bude zpřístupněno elektronické vydání žádosti na internetové adrese: https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/. Zde získáte podrobné informace o průběhu zápisu. Pokud nemáte přístup k internetu, je možné si žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání vyzvednout v době od 12. 4. 2021 do 13. 4. 2021 v době od 13.00 do 17.00 hod. v základní škole. 

Podepsané žádosti o přijetí k zápisu do 1. třídy je možné doručit do školy pouze tímto způsobem: 

  1. Elektronicky (datová schránka nebo email s elektronickým podpisem). 

  2. Poštou (podací razítko nejpozději 13. 4. 2021). 

  3. Osobně (na předem určeném místě ve škole).    

  Ad 1 Elektronické podání žádosti o přijetí  - Podepsanou žádost (oběma rodiči) je možné oskenovat do formátu PDF a poslat do školy datovou schránkou nebo e-mailem (reditel@zsvojnovicova.cz) s elektronickým podpisem. Doporučujeme si ověřit, zda škola žádost obdržela.   

  Ad 2 Poštou - Originál podepsanou žádost lze zaslat také poštou v době od 1. 3. 2021 do 13. 4. 2021.  Adresa školy: Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5 příspěvková organizace  Vojnovičova 620/5 400 01 Ústí nad Labem  Obálku označte ZÁPIS. Doporučujeme si ověřit, zda škola žádost obdržela.    

  Ad 3 Osobní podání žádosti ve dnech 12. 4. a 13. 4. 2021 v době od 13.00 do 17. 00 hodin. V případě, že rodič nemá možnost elektronického vyplnění a tisku žádosti, lze při minimalizaci přímého kontaktu osob žádost výjimečně vyplnit přímo ve škole na předem určeném místě.    

Pokud bude podání žádosti učiněno jinou formou, např. e-mailem bez elektronického podpisu, je nutné, aby do 5 dnů žádost zákonný zástupce stvrdil originál podpisem (příp. jinou výše uvedenou formou). Doklady dané k žádosti k ověření totožnosti dítěte (rodný list) a prokázání vztahu k nezletilému dítěti (občanský průkaz) nebudou školou uchovávány, po ověření údajů budou skartovány v souladu se zákonem o ochraně osobních dat v platném znění.

Pro případ, že na žádosti o přijetí nemohou být podepsáni oba zákonní zástupci, využijte pro 2. zákonného zástupce formulář Souhlas zákonného zástupce s umístěním dítěte na základní školu a odevzdejte ho stejným způsobem jako žádost.

  Odklad povinné školní docházky 

Žádost o odklad povinné školní docházky je třeba vyplnit v elektronickém systému na výše uvedené internetové adrese. Je třeba doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.  

    

  Přípravná třída 

Elektronicky nebo osobně můžete podat: Žádost o zařazení do přípravné třídy, včetně doporučení školského poradenského zařízení, pokud jej již máte k dispozici. V případě, že Vaše dítě má odklad povinné školní docházky, je nutné rovněž doložit Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, které Vám vydá spádová základní škola.   

Výše uvedená sdělení lze dodatečně upravit vzhledem k aktuálním krizovým opatřením vlády ČR v době zápisu. Proto, prosím, sledujte webové stránky školy. V případě nejasností kontaktujte ředitelku školy (tel. 733 125 722) nebo zástupkyni ředitelky školy (tel. 607 220 599).