bakaláři office 365 kontakty družina jídelna pro slabozraké

11.09.2020

11. 09. 2020

Preventivní opatření

Vážení zákonní zástupci, 

z důvodu preventivních opatřeních ve školách je nutné dodržovat následujíc pravidla:

·         striktní dodržování nařízení o zakrytí dýchacích cest ve smyslu platného nařízení.

·         zákaz vstupu cizích osob (včetně rodičů) do budovy školy, v případě nutnosti je samozřejmě možné domluvit výjimky za předem určených bezpečnostních podmínek.

·         preferovat elektronickou komunikaci mezi zaměstnanci i při kontaktu s veřejností.

Vzhledem k výše uvedeným pravidlům se 14. 9. 2020 nebudou konat třídní schůzky.

V příštím týdnu Vás budou kontaktovat třídní učitelé.

Děkujeme za pochopení.

S přáním pevného zdraví.

Mgr. Bc. Marta Maděrová

ředitelka školy