bakaláři office 365 kontakty družina jídelna pro slabozraké

Aktivity

<< 1 2 3 >>
Talenty pro firmy T-PROFI 11.11.2021

  Žáci 5. A se mohou pochlubit velkým úspěchem. 10. listopadu se v Chomutově účastnili 6. ročníku soutěže, kterou pořádá Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje. Tři naši páťáci tvořili spolu se třemi středoškoláky SPŠST Čelakovského 5 soutěžní pracovní tým. Během dne pracovali s montážním návodem, vybírali vhodné součástky, montovali model ze stavebnice Merkur a netrpělivě čekali na posouzení svého výtvoru při odpoledním vyhlášení výsledků. Za druhé místo jim moc gratulujeme.

Výhra v Abecedové výzvě 15.10.2021

Letošní šesté třídy se v září zúčastnily výjezdové akce Deštník. Do svého programu zařadily i Abecedovou výzvu- soutěž, ve které se plnily úkoly v přírodě a jejíž smysl spočíval zejména v zábavném trávení času v přírodě. Protože žáci úkoly v přírodě splnili velice pěkně, obdržela naše škola poděkování a drobnou výhru. Tato roztomilá cena nás moc potěšila a je pro nás připomenutím společně stráveného času s dětmi v okolí Srbské Kamenice. 

Za pedagogické pracovníky 6. tříd Mgr. Kateřina Frišová

Evropský týden udržitelného rozvoje Učíme se venku 08.10.2021

 V úterý 21. 9. měla naše třída projektový den.                                                                                       Proč?                                                                                                                                         

 Paní učitelka nás seznámila s Evropským týdnem udržitelného rozvoje, který probíhá v týdnu od  20. 9. do 26. 9. Co to je? Jednoduše, jak se chovat a jak   spravovat naše přírodní a kulturní bohatství, tak aby se zachovalo těm, kteří přijdou po nás. V první hodině jsme se seznámili se 17 cíli udržitelného rozvoje do   roku 2030. V besedě jsme společně diskutovali, jak konkrétně změnit způsob našeho života.                        

Žáci 5. A a třídní učitelka - Téma dalších hodin bylo: Příběhy stromů.                                                                        

Rozdělili jsme se do skupin. Na známém místě (pozemku školy) jsme si vybrali pro nás zajímavý strom. Udělali jsme frotáž jeho kůry, nasbírali jeho přírodniny (větévky, plody, listy). Ve třídě jsme pomocí encyklopedie vyhledali zajímavosti o našem stromě. Z přírodnin jsme vytvořili obrázek a vymysleli komiksový příběh stromu. Na konci vyučování každá skupina udělala prezentaci svého stromu.                                                                      

Den jsme si užili a taky jsme se něco nového dozvěděli. Jak jsme si to užili,  posuďte sami!

                                                                                                          

 Třída 4. A pracovala na projektu, který se týkal právě Evropského týdne udržitelného rozvoje. Nejprve jsme si s žáky povídali o tom, co je poselstvím tohoto     týdne,   následovala diskuze o ekologii obecně a také o třídění. Poté měli žáci ve skupinách

  za úkol zpracovat plakát o určitém stromu, který si vybrali ze školní zahrady, kterou jsme později navštívili. Skupiny si nasbíraly v areálu školy přírodniny   příslušného stromu (kůru, listy, klacíky) a ve třídě z nich vytvořily obrázek. Plakát byl doplněn o příběh stromu, který si každá skupina vymyslela a v několika   krocích namalovala, poté si žáci vyzkoušeli frotáž kůry a v neposlední řadě napsali krátký text o svém stromu. 

Všechny děti se shodly na tom, že je projekt a aktivity s ním spojené bavily, a jsou rády, že se dozvěděly zase něco více o životním prostředí. 

Sportovní kurzy 30.09.2021

Nabídka sportovních kurzů pro školní rok 2021/2022:

1. LYŽAŘSKÉ KURZY

Lyžařský výcvikový kurz (LVK) I. TELNICE 

(příměstský kurz s lyžařským výcvikem pro děti 2. - 5*.tříd) 14. - 18. únor 2022, cena: 2.400,- až 2.600,- Kč

Lyžařský výcvikový kurz (LVK) II. TELNICE 

(příměstský kurz s lyžařským výcvikem pro děti 4*. - 9. tříd) 28. únor - 4. březen 2022, cena pro žáky II. st.: 2.600,- Kč až 2.800,- Kč (pro žáky 4. a 5. tříd = I. st.: 2.400,- až 2.600,- Kč)

*specifikum pro žáky 4. a 5. tříd mohou si vybrat termín. Pokud by vyhovovaly termíny oba, prosím o tuto informaci, přiřadíme dle počtu přihlášených, aby se co nejefektivněji naplnily oba kurzy.

Kurzy letos organizujeme příměstsky, protože majitelé Chaty u Kostela v Příchovicích objekt prodali.

2. TURISTICKÝ VODÁCKÝ KURZ  (pobytový kurz ve Vojkovicích nad Ohří pro žáky z II. stupně = 6. - 9.tříd - spaní v kempu ve stanech, termín: 12. - 17. červen 2022, cena: 3.400,- až 3.600,- Kč.

  • Kurzu se mohou zúčastnit pouze děti bez vážných kázeňských postihů  Při závažném porušení pravidel kurzu a školního řádu musí být účastník z akce vyřazen bez nároků na vrácení nevyužitého kurzovného (v případě pobytového turistického - vodáckého kurzu si zákonní zástupci na vlastní náklady musí pro takové své dítě dojet). Děkuji za pochopení.  


Způsob přihlášení na sportovní kurzy 

  • VÝHRADNĚ na e-mail:   hajek.ohviceboj@seznam.cz (POZOR: přihlašování na jakýkoli jiný e-mail, prostřednictvím sms, telefonickým hovorem či osobně nebude akceptováno)
  • Start přihlášek: středa 13.10. 2021 v 19:00 (přihlášky došlé dřívějšího data či před 19:00 nebudou akceptovány - ani např. v 18:59)
  • DŮLEŽITÉ: Do PŘEDMĚTU přihlašovacích e-mailů prosím pište údaje ve tvaru:   název kurzu, jméno, příjmení dítěte a třída - například tedy:   LVK - I TELNICE, Karel Vomáčka, 8.D
  • jeden e-mail = 1 dítě, nelze přihlásit jedním e-mailem 5 spolužáků či kamarádů (výjimkou jsou sourozenci, zde možno přihlásit prostřednictvím jednoho e-mailu dítě z I. stupně na Telnici na LVK - I, staršího sourozence z II. stupně na Telnici na LVK-II a zároveň dítě z II. stupně na Vodák)
  • Při odhlášení z kurzů hrozí storno, zálohy objektům a další zálohové platby musí škola odesílat již před konáním akce.
  • Podrobnější informace budou zaslány zákonným zástupcům prostřednictvím e-mailů zadaných v matrice, prostřednictvím pošty přes Komens a zveřejněny budou též na nástěnce v Bakalářích.

Mgr. Josef Hájek (organizátor sportovních kurzů při ZŠ Vojnovičova)

České dny proti rakovině 22.09.2021

Připojíme se k 25. ročníku sbírky proti rakovině. Naši žáci si kytičku mohou koupit 30. 9. 2021. Plný leták zde.

Nabídka kroužků pro školní rok 2021-2022 21.09.2021

název

den

čas

věk

vedoucí

kontakt 

místo

maximální počet účastníků/obsazenost

Kroužky sportovní 

Florbal I

ST

15:30 - 16:30

3. - 5. tř.

Mgr. Josef Hájek

hajek@zsvojnovicova.cz

TV1

18 - obsazeno

Florbal II

PO

14:00 - 15:30

6. - 9. tř

Mgr. Jiří Vosyka

vosyka@zsvojnovicova.cz

TV1

18 - obsazeno

Kroužky tvořivé

Sboreček

ÚT

13:30 - 15:30

3. 5. tř.

Mgr. Bejčková Hana, Mgr. Lada Tomevová

bejckova@zsvojnovicova.cz

25

Malí kuchaři

ÚT

15:00 - 17:00

2. - 3. tř.

Nataša Novotná

blazkova@zsvojnovicova.cz

10

Kroužky rozvíjející nadání

Řečová výchova

ČT

12:20 - 13:00

PT

Vladimíra Ziková

zikova@zsvojnovicova.cz

knihovna

10

PO

12:20 - 13:00

1.A

Vladimíra Ziková

knihovna

6

ÚT

12:20 - 13:00

1.B

Vladimíra Ziková

knihovna

6

ST

12:20 - 13:00

1.C

Vladimíra Ziková

knihovna

6

12:20 - 13:00

jiné národnosti

Vladimíra Ziková

knihovna

6

Šachy

ČT

14:15 - 15:00

1. + 2. stupeň

Ing. David Hozda

hozda@zsvojnovicova.cz

7C

6

ČT

15:15 - 16:00

7C

6

14:00 - 14:45

7C

6

Kroužky specifické

Přijímací zkoušky nanečisto

ST         od ledna

12:50 - 13:50

5. ročníky

Mgr. Jindra Nejedlá

nejedla@zsvojnovicova.cz

8

Sluneta u nás 15.09.2021

 V pondělí 13. 9. 2021navštívili první třídy na naší škole dva zástupci BK Sluneta i se svým maskotem Sunnym, protože přišli našim žákům představit svůj klub a   také zjistit, jestli by někdo z dětí nechtěl chodit hrát basket. Paní ředitelka zástupce basketbalového klubu doprovodila do jednotlivých tříd. Většina dětí se zprvu   styděla na něco zeptat, ale pak se děti rozpovídaly. Výrazně je zaujal veselý klubový maskot. Je jím červená panda.

Bětka, 7. třída

Poděkování - Sněhuláci pro Afriku 09.09.2021

@303lZúčastnili jsme se již 9. ročníku.

<< 1 2 3 >>