bakaláři office 365 kontakty družina jídelna pro slabozraké

Aktuality

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
Přání 15.12.2021

   Děkujeme za podporu a pomoc v letošním školním roce. Přejeme všem krásné klidné Vánoce a šťastný rok 2022, 

   hodně zdraví a štěstí.

Tříkrálová sbírka 15.12.2021

Na výzvu Charity Ústí nad Labem jsme se rozhodli zapojit do dalšího ročníku Tříkrálové sbírky, která bude probíhat 6. a 7. 1. 2022. Za dodržení všech hygienických pravidel můžou žáci přispět do známé kasičky.

Covid na školách 30.11.2021

Děkujeme za součinnost při řešení kovidové situace, za trpělivost a zodpovědnost při překonávání nákaz a karantén. Prostřednictvím odkazu Vám nabízíme shrnutí doporučeného postupu pro případ nákazy žáků: https://www.edu.cz/covid-ve-skolach-kdo-o-cem-rozhoduje/

Podobně situaci vysvětluje i leták: https://drive.google.com/file/d/1cDyGCppxanQMlB3BPLNTfodxGt4w-MMV/view

Smutná zpráva 26.11.2021

S lítostí oznamujeme, že bývalá ředitelka, dlouholetá kolegyně a kamarádka Alena Piková již není mezi námi. Věnujme jí tichou vzpomínku.

Změna provozu školní družiny ve dnech testování žáků 24.11.2021

Vážení rodiče,

provoz ranní školní družiny bude ve dnech testování 29. 11., 6. 12., 13. 12. a 20. 12. 2021 ZMĚNĚN od 6:30 - 7:15.

Ke změně jsme přistoupili z důvodu testování žáků již v ranní družině.

Testování bude probíhat v hlavní budově (ul. Vojnovičova), v prostoru tělocvičny, proto přiveďte Vaše dítě vchodem u tělocvičny.

Děkujeme za pochopení.

vedení školy

Přijímací řízení na střední školy pro 5. a 9. ročníky 24.11.2021

Vážení zákonní zástupci, v příloze naleznete informace k přijímacímu řízení na střední školy. Informace jsou určeny pro 5. a 9. ročníky.

5. ročník

9. ročník

Testování 22. 11 a 29. 11. 2021 19.11.2021

Testování antigenními testy bude probíhat vždy na začátku první vyučovací hodiny v kmenových třídách, a to ve dnech:

22. 11. 2021

29. 11. 2021

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splnili podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. TYTO SKUTEČNOSTI PROSÍM DOLOŽTE CERTIFIKÁTEM NEBO POTVRZENÍM.

Testování ve škole lze nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

Pokud se dítě nebo žák screeningového testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZ (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

·         osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo

·         osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek.

Celý text: INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Listopadová třídní schůzka 09.11.2021

Vážení zákonní zástupci, 

vzhledem k současným hygienickým opatřením budou listopadové třídní schůzky 22. 11. probíhat formou individuálních konzultací. Pokud máte zájem, předem si domluvte schůzku s daným vyučujícím (přes BAKALÁŘE nejpozději do pátku 19. 11.), bude Vám přidělen čas konkrétní konzultace, aby nedocházelo ke kumulaci lidí na jednom místě. Učitelé se budou nacházet ve svých kmenových třídách. 

Upozorňujeme, že i v prostorách školy je nutné řídit se pravidly systému O-N-T. Zvažte, zda je Vaše fyzická přítomnost v prostorách školy opravdu nutná

Pokud vyučující cítí potřebu sdělit Vám něco podstatného k procesu vzdělávání Vašeho dítěte, sami Vás osloví.

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

Ředitelské volno 27. 9. 2021