bakaláři office 365 kontakty družina jídelna pro slabozraké

Aktuality

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
Informace k přijímacímu řízení na střední školy 2021 26.01.2021

Termín odevzdání přihlášek pro obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2021

V návaznosti na krizová opatření ve školství spočívající v omezení či zákazu osobní přítomnosti žáků v důsledku vývoje epidemiologické situace v České republice byly pravidla přijímacího řízení a podmínky pro konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 upraveny opatřením  obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 5. ledna 2021.

Na základě tohoto opatření je ve školním roce 2020/2021 jednotná přijímací zkouška povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení pouze do oborů vzdělání na víceletých gymnáziích.

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a oborů nástavbového studia není jednotná přijímací zkouška povinnou součástí přijímacího řízení, přičemž o nekonání jednotné přijímací zkoušky může rozhodnout ředitel školy. Pokud ředitel školy rozhodne o nekonání zkoušky, informace o této skutečnosti musí být součástí jednotných kritérií přijímání pro první kolo přijímacího řízení, které ředitel školy zveřejní nejpozději do 31. ledna 2021. Pokud se jednotná přijímací zkouška v daném oboru vzdělání rozhodnutím ředitele školy nekoná, škola organizuje vždy školní přijímací zkoušku.

Ředitel školy může v rámci prvního kola přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělání nebo oboru nástavbového studia, jehož součástí je jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška, dodatečně rozhodnout do 8. března 2021 o nekonání těchto zkoušek za předpokladu, že si tuto možnost výslovně vyhradil v jednotných kritériích přijímání (kritéria musí být vydána nejpozději do 31. ledna 2021) a zároveň je počet přijatých přihlášek nižší nebo roven vyhlášenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání.

Je potřeba sledovat webové stránky dané školy, daného studijního oboru (kritéria přijímání, termíny zkoušek).

Přihlášky bude naše škola tisknout ze systému Bakaláři. Na přihláškách již budou vyplněny osobní údaje o uchazeči a jeho zákonném zástupci, klasifikace. Uchazeči (zákonní zástupci) doplní název školy a adresu školy, kód a název oboru.

Vytištěné přihlášky budou vydávány na recepci naší školy od 1. 2. 2021 (7:00 15:00). Přihlášky mohou vyzvednout i žáci.

Podrobné a přehledné informace k přijímacím zkouškám, vyplnění přihlášek naleznete na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). https://prijimacky.cermat.cz/ 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

Informace k zápisovým lístkům zde. V případě dotazů kontaktujte Mgr. Lucii Punčochářovou (výchovnou poradkyni), puncocharova@zsvojnovicova.cz, 702 022 381.

Provoz školy s ohledem na COVID-19 19.11.2020

Vláda na jednání 7. 1. 2021 schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.  Provoz školy se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly, které platí již od 27. prosince 2020.

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

Ředitelské volno 27. 9. 2021