bakaláři office 365 kontakty družina jídelna pro slabozraké
Aktivity > Evropský týden udržitelného rozvoje Učíme se venku

Evropský týden udržitelného rozvoje Učíme se venku

315.jpg  V úterý 21. 9. měla naše třída projektový den.                                                                                       Proč?                                                                                                                                         

 Paní učitelka nás seznámila s Evropským týdnem udržitelného rozvoje, který probíhá v týdnu od  20. 9. do 26. 9. Co to je? Jednoduše, jak se chovat a jak   spravovat naše přírodní a kulturní bohatství, tak aby se zachovalo těm, kteří přijdou po nás. V první hodině jsme se seznámili se 17 cíli udržitelného rozvoje do   roku 2030. V besedě jsme společně diskutovali, jak konkrétně změnit způsob našeho života.                        

Žáci 5. A a třídní učitelka - Téma dalších hodin bylo: Příběhy stromů.                                                                        

Rozdělili jsme se do skupin. Na známém místě (pozemku školy) jsme si vybrali pro nás zajímavý strom. Udělali jsme frotáž jeho kůry, nasbírali jeho přírodniny (větévky, plody, listy). Ve třídě jsme pomocí encyklopedie vyhledali zajímavosti o našem stromě. Z přírodnin jsme vytvořili obrázek a vymysleli komiksový příběh stromu. Na konci vyučování každá skupina udělala prezentaci svého stromu.                                                                      

Den jsme si užili a taky jsme se něco nového dozvěděli. Jak jsme si to užili,  posuďte sami!

                                                                                                          

316.jpg  Třída 4. A pracovala na projektu, který se týkal právě Evropského týdne udržitelného rozvoje. Nejprve jsme si s žáky povídali o tom, co je poselstvím tohoto     týdne,   následovala diskuze o ekologii obecně a také o třídění. Poté měli žáci ve skupinách

  za úkol zpracovat plakát o určitém stromu, který si vybrali ze školní zahrady, kterou jsme později navštívili. Skupiny si nasbíraly v areálu školy přírodniny   příslušného stromu (kůru, listy, klacíky) a ve třídě z nich vytvořily obrázek. Plakát byl doplněn o příběh stromu, který si každá skupina vymyslela a v několika   krocích namalovala, poté si žáci vyzkoušeli frotáž kůry a v neposlední řadě napsali krátký text o svém stromu. 

Všechny děti se shodly na tom, že je projekt a aktivity s ním spojené bavily, a jsou rády, že se dozvěděly zase něco více o životním prostředí. 

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.