bakaláři office 365 kontakty družina jídelna pro slabozraké
Úřední deska > Kontaktní spojení

Kontaktní spojení

poštovní adresa

Vojnovičova 620/5
Ústí nad Labem - Bukov
400 01
Česká republika

Úřadovnou pro osobní návštěvu je sekretariát školy v hlavní budově.
Úředním časem stanoveným pro osobní návštěvu školy je každý pracovní den od 7:15 do 15:00h.

telefon

mobil

email

Ředitelna

475 669 144

733 125 722

reditel@zsvojnovicova.cz

Recepce 

475 669 141

733 737 584

vratnice@zsvojnovicova.cz

Sekretariát

475 669 143 

zsvojnovicova@zsvojnovicova.cz

Školní jídelna               

733 125 723  

jidelna@zsvojnovicova.cz

Školní družina

Školní klub

725 415 327

601 562 102

melichovaj@zsvojnovicova.cz

klub@zsvojnovicova.cz

Odloučené pracoviště

733 737 591

tajcova@zsvojnovicova.cz

E-pokladna

475 669 146

skrekova@zsvojnovicova.cz

E-mail učitelé    

prijmeni@zsvojnovicova.cz

Adresa internetové stránky: zsvojnovicova.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář
telefon + 420 777 150 317
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz, www.metropolnet.cz