bakaláři office 365 kontakty družina jídelna pro slabozraké
Jídelna > Obecné informace

Obecné informace

Vážení uživatelé školní jídelny, občas se stává, že není při výdeji obědů k dispozici oběd č. 2, přestože jste si ho objednali. Je to dáno tím, že oběd č. 2 se dodává pouze jen při 50 objednaných porcí. Děkujeme za pochopení. 

Od ledna 2020 dochází ve školní jídelně ke změně v systému objednávání obědů. Jak si jídlo vybírat z nabídky?

Manuál k objednávce obědů

  1. Oběd č. 2 je nutné objednat týden dopředu.
  1. Pokud se oběd č. 2 nebude daný týden vařit z důvodů malého počtu objednávek, lze na  stránkách www.strava.cz nalézt informaci, že se oběd č. 2 nevaří.
  1. Automaticky je oběd přeobjednán na oběd č. 1. Pokud oběd č. 1 nechcete, lze jej den předem do 10:00 zrušit.
  1. V případě, když v týdnu máte oběd č. 2 objednán a nemůžete si jej vyzvednout, je nutné jej zrušit pouze přes vedoucí  školní jídelny-výdejny / tel. 733 125 723, popř. přes ekonomku / tel. 607 980 505

161.png

Obecné informace

Informace k aktuálnímu měsíci zde

Pokyny pro platbu

číslo účtu: 3783580227/0100

variabilní symbol: přidělené EČ

specifický symbol: 7

Všechny platby musí být provedeny do 26. dne předchozího měsíce.

Přeplatky stravování

Vzniklé přeplatky stravného jsou převáděny do následujícího školního roku.

V případě odhlášení strávníka ze školního stravování je přeplatek zaslán na bankovní účet nebo vyplacen v hotovosti v kanceláři školní výdejny.

Při ztrátě či zapomenutí čipu nebo karty

Při ztrátě či zapomenutí čipu nebo karty je nutné toto nahlásit ve školní výdejně.

Způsob objednávání

Rodiče, kteří zaregistrovali své dítě, si po zaplacení částky mohou měnit nebo odhlašovat jídlo na adrese www.strava.cz  - číslo zařízení 2077.

Odhlašování

V případě nemoci strávníka se peníze nevrací, ale automaticky se převádí do dalšího měsíce. Odebrat oběd má právo každý strávník. Jídla se konzumují ve školní výdejně s výjimkou prvního dne neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole - možnost odebrat oběd do jídlonosiče. Další dny nepřítomnosti je nutné odhlásit elektronicky, telefonicky nebo osobně v sekretariátu či na terminálu u školní výdejny od 7 do 10 hodin. Telefon jídelna 733 125 723, 475 669 149.

Ztráta nebo zapomenutí čipu

Oběd bude vydán v době od 13, 35 do 13,45 hodin.

Pro případ, že budete nespokojeni s kvalitou stravy, nabízí vedoucí školní vývařovny ZŠ Pod Vodojemem ochutnávku jídel pro rodiče.