bakaláři office 365 kontakty družina jídelna pro slabozraké
Aktuality > ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLY OD 10. 5. 2021 DO ODVOLÁNÍ

ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLY OD 10. 5. 2021 DO ODVOLÁNÍ

Vážení zákonní zástupci, dle usnesení vlády ČR, kdy dochází k postupnému návratu žáků do škol, bude provoz v naší škole probíhat takto:

Organizace výuky

První stupeň střídání prezenční a distanční výuky pokračuje v současně nastaveném režimu

Liché týdny od 10. 5. 2021 prezenční výuka žáků ve škole:

·       přípravná třída

·       1. B

·       2. B

·       2. C

·       3. A

·       3. C

·       4. A

·       4. C

Sudé týdny od 17. 5. 2021 prezenční výuka žáků ve škole:

·       přípravná třída

·       1. A

·       1. C

·       2. A

·       3. B

·       4. B

·       5. A

·       5. B

·       5. C

Žákům 1. stupně, jejichž zákonní zástupci jsou ve vyjmenovaných profesích (viz Mimořádné opatření vlády k rozvolnění 1. fáze nástupu žáků do škol), je umožněna prezenční výuka v samostatné třídě jako dosud.

Druhý stupeň -  střídání prezenční a distanční výuky

Liché týdny od 10. 5. 2021 prezenční výuka žáků ve škole:

7. a 8. ročníky vstup do školy 7. ročníky v 7:45 hod., 8. ročníky v 7:50 hodin

Sudé týdny od 17. 5. 2021 prezenční výuka žáků ve škole:

6. a 9. ročníky vstup do školy 6. ročníky v 7:45 hod., 9. ročníky v 7:50 hod.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Testování dětí a žáků přípravné třídy a 1. stupně probíhá už jen pouze v pondělí ve stejném režimu jako dosud.

Testování žáků 2. stupně bude probíhat bezprostředně po nástupu do školy v PO a ČT ve svých kmenových třídách.  

Testovat se nemusí pouze tyto osoby:

a)     na základě laboratorně potvrzeného prodělání onemocnění COVID 19 (od pozitivního testování neuplynulo více než 90 dní)

b)     s negativním PCR testem nebo negativním POC antigenním testem, který nesmí být starší 48 hodin

c)     které byly očkovány a od aplikace 2. dávky uplynulo nejméně 14 dní.

Pokud bude výsledek testu pozitivní, bude škola kontaktovat zákonného zástupce, který si své dítě/žáka bezodkladně vyzvedne. Zákonný zástupce obdrží od školy potvrzení o pozitivním výsledku testu a následně bude kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost.

V případě, že se žák neúčastní testování, nemá možnost zapojit se do prezenční výuky, jeho absence bude považována za omluvenou (jako v případě nemoci). Žákovi bude zadávána samostatná práce, kterou odevzdá z domova.

Žáci mají povinnost nosit chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školní jídelny).

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní družina je v provozu od 6:30 17:00 hod. pouze pro děti přípravné třídy a pro žáky 1. až 3. ročníků.

Z důvodu zajištění organizace bezproblémového testování a bezpečnosti žáků jsou možné v den testování (PO) příchody do školní družiny pouze v časech 6.30, 6.45 a 7.00 hodin. Příchod do školní družiny bude v těchto dnech vchodem do tělocvičny, kde si žáky převezmou asistenti pedagoga a po otestování je odvedou do svých družin.

V ostatních dnech (ÚT, ST, ČT, PÁ) je místem příchodu a odchodu z družiny:

přípravná třída a 1. C ulice Školní Paprsek

1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 2. C, 3. A, 3. B, 3. C   hlavním vchodem do budovy ZŠ Vojnovičova (prostory školní družiny a 1. stupně).

Provoz školního klubu nebude zajištěn.

STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna - výdejna je v provozu pro žáky prezenční výuky od 11.30 14.00 hod.

Pro žáky na distanční výuce bude umožněn výdej stravy do jídlonosičů v čase

od 13.10  13.30  hodin.

Pokud Vaše dítě bude daný týden ve škole (prezenční výuka) má zajištěný oběd. V případě nezájmu o oběd je nutné jej odhlásit vždy do pátku do 10.00 hodin. Při distanční výuce si oběd přihlašujete sami. 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021 zde

Děkujeme za pochopení a spolupráci

                                                                                            Vedení školy ZŠ Vojnovičova

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.