bakaláři office 365 kontakty družina jídelna pro slabozraké

Školní časopis

Školní časopis Sosákova pětka

Ve školním roce 1999/2000 začal vycházet náš školní časopis Sosákova pětka. Jméno získal v celoškolní anketě s hlasováním podle znaku naší školy. U jeho zrodu stály paní učitelky Štolfová, Nademlejnská a Nováková, s nimi samozřejmě žáci naší školy. Původně si čtenáři četli časopis poloviční, protože vycházel v rozměru A5. Postupem času se formát časopisu zvětšil na A4 a takový zůstal dodnes.

Zprvu fungovala tvorba časopisu jako kroužek ve volném čase, nyní se redakční rada schází v rámci volitelného předmětu mediální výchova, který vedou paní učitelky Nademlenská a Marková, s korekturou pomáhá paní učitelka Nováková. V letošním školním roce se scházíme každé pondělí v čítárně nebo v učebně VT.

V uplynulých letech náš časopis zaznamenal i několik úspěchů na krajské úrovni jednou jsme získali první místo za titulní stránku a jednou i za časopis a postoupili jsme se Sosákovou pětkou do celostátního kola soutěže O nej školní časopis. Do školního časopisu může přispět kdokoliv, přivítáme všechny vaše příspěvky, které odevzdávejte do kabinetu češtiny. 

  

Redaktoři:

žáci z volitelného předmětu mediální výchova v 7. a  8. ročníku